Ioan N. RADU – Oamenii de ieri și de azi ai Târgoviștei

Fotografia de profil a lui Ioan Astronautica Targoviste RaduAlți oameni de ieri și alți oameni de azi… Continuăm să îi descoperim, continuăm să îi aducem în fața cititorilor noștri, cu recunoștință și prețuire… Și sperăm să-i regăsim și în viitoarea ediție a Enciclopediei orașului nostru…

Profesorul universitar dr. Gheorghe Bucur

La Colegiul Naţional „N. Titulescu” din Pucioasa au existat generaţii de elevi foarte bine pregătiţi, care au demonstrat calitatea instrucţiei primite şi care au permis ridicarea unui număr impresionant de personalităţi în toate domeniile vieţii noastre sociale. Cu aceste realizări Şcoala se mândreşte, pentru că ei au devenit reprezentanţii de seamă ai oraşului, judeţului şi uneori ai ţării. În dezvoltarea matematicii româneşti se cunoaşte că profesorul Nicu Boboc, un matematician de excepţie, a devenit formator al şcolii româneşti de teoria potenţialului, lucrând împreună cu Aurel Cornea, Cornel Constantinescu şi Gheorghe Bucur, personalitate a Colegiului Naţional N. Titulescu din Pucioasa şi a localităţii natale Brăneşti.

Gheorghe Bucur s-a născut la 26 ianuarie 1939, în comuna Brăneşti, judeţul Dâmboviţa, învecinată la nord cu oraşul Pucioasa, căreia, între anii 1968 – 1989, i-a devenit comună suburbană. Comuna Brăneşti este menţionată în documentele istoriei noastre naţionale pentru prima dată la 28 martie 1451. Dintre momentele de seamă ale comunei remarcăm naşterea, după anul 1885, a industriei textile româneşti. Teritoriul comunei este străbătut de râul Ialomiţa şi de şoseaua naţională, care leagă Târgoviştea de Sinaia.

După terminarea Şcolii elementare în comuna natală, urmează cursurile primului Liceu Teoretic mixt din ţară, „Nicolae Titulescu’’ din Pucioasa, care a preluat tradiţia Gimnaziului Mixt, înfiinţat în vara anului 1925, fiind prima şcoală mixtă de tip secundar din ţară. Având plăcerea studiului spre matematică, s-a înscris, a urmat şi a absolvit Facultatea de Matematică din Bucureşti, în anul 1961. După absolvire, în perioada 1961-1968, a devenit preparator şi asistent la catedra de analiză matematică, condusă de reputatul academician profesorul Miron Nicolescu. În anul 1968, ocupă prin concurs postul de cercetător principal la Institutul de Matematică al Academiei Române, unde funcţionează până în anul 1993, obţinând în timp gradele în cercetare III, II şi I. În această perioadă, în 1970, a susţinut doctoratul cu teza Structuri simpliciale în spaţii topologice şi obţine premiul Gheorghe Ţiţeica pentru un ciclu de lucrări privind Geometria spaţiilor Dirichlet. Ocupă prin concurs, în anul 1993, postul de profesor universitar la Catedra de Analiză a Facultăţii de Matematică din Bucureşti şi devine conducător de doctorat la Institutul de Matematică al Academiei Române.

Din bogata activitate ştiinţifică a reieşit că domeniile de interes ştiinţific s-au conturat în  Teoria convexităţii, Spaţii ordonate, Teoria măsurii şi, cu insistenţă, pe Teoria Potenţialului, care în matematică şi fizica matematică reprezintă studiul funcţiilor armonice. Fiind într-o colaborare strânsă cu Profesorul Nicu Boboc, a participat la diferite activităţi printre care şi la buna desfăşurare a Seminarului ştiinţific de Teoria Potenţialului, Este membru în comitetul de redacţie la ”Mathematical Reports”, recenzent la ”Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliques” şi la ”Zentralblatt für Mathematik”.
A publicat o serie de cărţi şi manuale din care remarcăm, ca autor, Probabilités et Potential, curs multigrafiat, apărut la Faculte des Sciences de Tunis, în 1993. În colaborare cu profesorul universitar N. Boboc publică o serie de cărţi din care amintim: Conuri convexe de funcţii continue pe spaţii compacte, Editura Academiei Romane (1976), Măsură şi capacitate, Editura ştiinţifică şi enciclopedică (1985), Aspecte topologice privind problema Dirichlet în R n, Editura ştiinţifică şi enciclopedică (1988). A elaborat lucrări şi în colaborarea cu alţi colegi: Culegere de probleme de analiza matematica, vol. II şi III (cu Eugen Câmpu şi Stelian Găină), Editura Tehnică şi Ştiinţifică (1966-1967), Order and Convexity in Potential Theory: H-cones (cu N.Boboc şi A. Cornea), Lecture Notes in Mathematics, Springer Verlag (1981), Analiza Complexă. Aspecte clasice şi moderne (elaborată de un colectiv de specialişti în analiza matematică), în 1988. Rezultatele cercetării ştiinţifice au apărut în peste 60 de articole, publicate în limbi de circulaţie internaţională, în reviste de specialitate din ţară şi străinătate.

Ca autor, a conceput şi publicat 6 materiale, dar activitatea desfăşurată în colaborare cu cercetătorii români a fost mult mai bogată. Astfel, în colaborare cu profesorul N. Boboc, a elaborat 45 de articole şi cu grupul N. Boboc şi A. Cornea altele 5. Cu cercetătorii străini, în domeniile de interes ştiinţific ale profesorului Bucur Gheorghe, au rezultat următoarea colaborări: W. Hansen – 1, A. Boukrida – 2, cu M. Bezzarga – 1, V. Grecea şi N. Zeddini – 1 şi Ammar Kauther şi Ben Salah Chedlia – 1. Articolele concepute au apărut în revistele de specialitate din ţara noastră cum ar fi: Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliques’, Bucureşti, Institute of Mathematics of the Romanian Academy, Bucharest, Preprint Series in Mathematics, INCREST, Bucharest, Analele Universităţii Craiova, Studii şi Cercetări Matematice. De asemenea, în publicaţiile străine de matematică Lectures Notes in Math. 1344, Springer Verlag, 1988, Berlin, Mathematica Scandinavica, 26(2), 1970, Annales de l’Institut Fourier Grenoble 25(3 si 4), 1975, Hokkaido Mathematical Jornal vol.10, 1981, Comptes Rendus de l’Académie des Sciences, Series Mathematics – Paris, Potential Theory ICPT 1994, Walter de Gruyter & Co, Berlin-Network, pag.275-286, 1996, Analysis and Topology, editori Cabiria Andreian Cazacu, O.Lehto si M.Rassias, World Scientific, pag.165-191, 1998.

A participat la acţiuni naţionale şi internaţionale axate pe tematica domeniilor de interes, evidenţiindu-se cele de Teoria Potenţialului, din care am reţinut câteva exemple: Comunicările Academiei, Bucureşti, 1960; Seminar on Complex – Analysis, Bucahrest, 1976; Proceedings of conference on Potential Theory, Kouty, Czech Republic, 1994; Proceedings of the International Conference on Potential Theory, Praha, 1994; Seminaire d’espaces lineaires ordonnes topologiques, Universitatea Bucureşti, 1997; Seminaire d’espaces lineaires ordonnes topologiques, Universitatea Bucureşti, 1998 şi Conferinţele anuale ale Societăţii de Ştiinţe Matematice din România

Cu Profesorul universitar dr. Gheorghe Bucur ne mândrim, fiind o personalitate dâmboviţeană apreciată în domeniul matematicii.

Domnul profesor IOAN N. RADU e singurul campion mondial din istoria Târgoviștei, un pasionat cercetător în domeniul astronauticii, autorul unui număr impresionant de lucrări în domeniu, un spirit mereu tânăr și dascăl de „Carabella”…