Alexandru SANDU – Alte taine

alexandru_sandu

1.Cuvinte, sunete, culori

dacă s-ar așeza pe o pânză,
cuvintele
preschimbate-n culori,
linii, unghiuri, lumină și umbră
născute din gânduri lăsate să zburde imprecis
aș avea în fața ochilor
un tablou care cântă…
~

2.People are just different levels of insanity

fie slavi, latini, saxoni,
oricum lumea ai împarte
condusă-i de neuroni
– așa am citit în carte –

de aceea-mi pare glumă
(și o trecem la erată)

c-ar fi nebună, nebuna
lumea asta minunată…
~

3.Rogvaiv

hidrogenul și oxigenul
separat
în înălțimea norilor purtați de vânt
dau uneori iluzia curcubeului
făpturilor de pe pământ

picătura de apă
din cer
dăruită de un milostiv zeu
s-o bem dimineața,
ne-astâmpără setea de curcubeu
~