Emanuela CRĂCIUN – Amintiri dintr-un scrin vechi

71_craciunMă gândesc în aceste zile, din aceste timpuri, la ce a fost o dată… Am găsit într-un scrin vechi, din vechea casă a copilăriei mele, 4 reviste, în stare bună, neprăfuite, deși au trecut peste ele  aproape 77 de ani… Iată coperta  acestui prim număr, anul I, nr.1, 25 nov.1939:

71_craciun_1Am vrut să dăruiesc oamenilor din orașul Târgoviște, mai ales tinerilor de atunci, posibilitatea de a se îmbogăți spiritual, printr-o lecturare de înaltă calitate și valoare. Vreau să v-o prezint și vouă, dragi prieteni, cititori ai acestei reviste literare on line, cu specific cultural.

Atunci, eu nici nu existam. Bunicul meu, Gh. M. Ionescu, era inspector școlar în aparatul de conducere în învățământul dâmbovițean, (amintesc articolul despre el, scris atât de frumos de domnul prof. Ioan N. Radu în cuprinsul acestei reviste, Cultura de sâmbătă). A fost readus în prezent și în paginile cărții  domniei sale , „OAMENI DE IERI ȘI DE AZI DIN SPAȚIUL TÂRGOVIȘTEANO-DÂMBOVIȚEAN”.

Iată și primele 2 pagini ale revistei „TÂRGOVIȘTEA” :

71_craciun_2M-a impresionat cuvântul înainte al Directorului revistei, avocatul târgoviștean Gr. I. Constantinescu, bucuria împărtășirii cu ceilalți, entuziasmul existent în cugetul unui om de valoare spirituală. Datorită lui, revista pentru literatură, artă, știință a devenit realitate la vremea respectivă.

Acum, tehnologia a avansat, a devenit posibilă legătura ATUNCI-ACUM, timpul și-a depășit granițele, prin apariția chiara acestui articol, al nepoatei învățătorului cu multiple preocupări culturale, de ATUNCI, într-o revistă on line, cea de față, ACUM, editată de un coleg de breaslă, amândoi ieșind de pe băncile a două licee celebre, CARABELLA și  IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU, la diferență de câțiva ani.

M-am oprit și la pagina cu „Date și păreri despre fondarea și numele orașului Târgoviște”:

71_craciun_3Îi aparține unui tânăr sublocotenent, Em. Constantinescu, din Geniu, „lucrare muncită (se specifică în josul paginii) aflată în manuscris în Istoria Târgoviștei și a județului Dâmbovița”.    E un adevăr că orice activitate de acest gen, de a aduna date, informații, ceea ce au spus alții despre ele este o muncă laborioasă depusă, însoțită de 90% sudoare și las inspirația să-și spună cuvântul prin restul de 10% rămas. Așa că, dragii mei, însoțim cu un gând de recunoștință existența acestor oameni plini de lumină, de ATUNCI!

  71_craciun_4

71_craciun_5

71_craciun_6