Ioan N. RADU – Amintiri semicentenare

Fotografia de profil a lui Ioan Astronautica Targoviste RaduRACHETOMODELISMUL ROMÂNESC S-A NĂSCUT LA TÂRGOVIŞTE

În ţara noastră, rachetele de dimensiuni mici, încă din secolul al XV- lea, au apărut şi s-au dezvoltat sub forma artificiilor folosite la diferite serbări populare sau statale şi ca mijloace militare de semnalizare, fumigene, luminoase, de atac pe câmpul de luptă etc. După lansarea cu succes, în anul 1957, a primilor sateliţi artificiali ai Pământului în fosta URSS, în lume ca şi în ţara noastră, au apărut primele preocupări de folosire a mini rachetelor în întrecerile sportive, ca mijloc de atragere a tineretului spre noua ramură a ştiinţei şi tehnicii, de cunoaştere a spaţiului cosmic, astronautica.

În 1962, inginerul american G. Harry Stine a prezentat la Federaţia Aeronautică Internaţională de la Paris proiectul cunoscut ca „Space Modelling”. Atunci se schimbă denumirea din „mini rachete” în „modele spaţiale”, în unele ţări, şi „rachetomodele”, în altele. În 1964, se prezintă Regulamentul de desfăşurare a concursurilor şi stabilirii de recorduri cu modele spaţiale. Din acel moment, noul sport a început să ia amploare pe întregul mapamond.

Preocupări concrete, teoretice şi practice, în domeniul rachetomodelismului românesc s-au semnat, incontestabil, la Târgovişte, iniţiatorii fiind profesori şi elevi organizaţi în Cercul tehnico-aplicativ de astronautică şi rachetomodelism de la Grupul Şcolar de Petrol, înfiinţat în anul 1961 şi coordonat de subsemnatul. Pentru popularizarea acestei activităţi tehnico-aplicative şi a recunoaşterii rachetomodelismului ca sport au fost necesare iniţierea unor activităţi şi parcurgerea unor etape, pe care merită să le evidenţiem:

– propunerea de articole şi probleme de astronautică la Gazeta de matematică şi fizică;

– susţinere unei corespondenţe, în ţară şi străinătate, cu reviste şi cu forurile abilitate;

– obţinerea de reviste şi cărţi tematice, din ţările în care se practica modelismul spaţial;

– popularizarea rachetomodelismului.

Aceste dorinţe s-au realizat cu ajutorul revistei de tiraj naţional Sport şi tehnică, revistă care a înţeles demersul târgoviştenilor de înfiinţare a rachetomodelismului în România,

fotograf-Radu_2 Se evidenţiază apariţia primelor articole pornite de la Târgovişte, care au avut un mare ecou în rândul tineretului. În acest sens, merită menţionat articolul conceput de mine „Săgeata argintie”, apărut în revista Sport şi tehnică din septembrie 1966, care cuprindea fotografii (v. fig), detalii de construcţie şi funcţionare a unui rachetomodel performant. Acest articol a fost republicat şi în Revista de Fizică şi Chimie, seria B, 1/1967, ajungând astfel în şcolile şi liceele din ţară.

ioan N Radu Geamana De o importanţă deosebită au fost lansările demonstrative de rachetomodele din anul 1966, pe aeroportul Geamăna, de lângă Piteşti, în faţa participanţilor la Campionatul Naţional de Aeromodele, realizate de subsemnatul. Din partea Federaţiei Aeronautice Române a participat şeful comisiei de modelism, Ion Bobocel. Redactorul Ion Hoabăn, în articolul „Finala aeromodeliştilor”, din revista „Sport şi tehnică” arăta: „în curând această activitate sportivă, tehnico-aplicativă, va avea regulamentul şi competiţiile ei.
18 10_1 În decembrie 1966, la îndemnul revistei „Sport şi tehnică”, am organizat, primul concurs sportiv judeţean neoficial de rachetomodele din ţara noastră, „Cupa Chindia”. Deşi pentru acest concurs erau pregătiţi elevii Grupului Şcolar de Petrol Târgovişte, s-a propus, pentru a răspunde cerinţelor politice ale vremii, să fie antrenaţi pionierii. În această situaţie, am apelat la elevii de la Casa Pionierilor din Târgovişte, ce activau sub conducerea cunoscutului modelist Ion A. Radu, devenind astfel primul cerc al pionierilor de rachetomodele din ţara noastră. La desfăşurarea competiţiei am fost ajutat de modelişti cu experienţă ca Ion A. Radu, Mierlă Dumitru şi Alexandru Radu (v. foto .). La această activitate a participat reprezentantul Federaţiei Aeronautice Române, Ion Bobocel, şi redactorul revistei Sport şi tehnică, Viorel Tonceanu, însoţit de St. Sighişoreanu – fotoreporter. În urma desfăşurării concursului s-a publicat articolul „Pe rampele de lansare”.

Activitatea de impunere a rachetomodelismului în România a continuat cu organizarea la Târgovişte, în anul 1967, a primului concurs naţional (neoficial) şi în 1968 a primului Campionat naţional. În acest ultim an a luat fiinţă Comisia de rachetomodele din cadrul Federaţiei Române de Modelism şi Societatea Astronautica de la Liceul nr. 2 din Târgovişte.10_2 De asemenea, această activitate tehnico – sportivă a dus la apariţia Revistei Astronautica – unica în ţară, a unor lucrări la nivel naţional şi internaţional de rachetomodelism şi astronautică, la câştigarea de titluri de campioni naţionali, internaţionali, europeni şi mondiali, la realizarea a 13 recorduri mondiale etc.

În prezent, afirmăm cu mâhnire că cele trei asociaţii de rachetomodelism târgoviştean nu mai există, lăsând tineretul nostru fără atât de necesare activităţi tehnico-aplicative. Viitorul este incert, fiindcă au fost în funcţii de conducere la instituţiile abilitate oameni care, indiferent de gradul lor de pregătire profesională, nu au avut simţ de orientare, de implicare, organizare şi mobilizare, de patriotism local şi naţional, dornici de a concretiza ceva special și de referință.

În finalul Amintirilor semicentenare, doresc să mulţumesc directorilor, profesorilor, maiştrilor – instructori şi elevilor care au aprobat desfăşurarea acestor activităţi sau au contribuit la reuşita manifestaţiilor amintite, pentru implicarea lor în mod entuziast şi voluntar de a realiza activităţi deosebite la Târgovişte.

Domnul profesor IOAN N. RADU e singurul campion mondial din istoria Târgoviștei, un pasionat cercetător în domeniul astronauticii, autorul unui număr impresionant de lucrări în domeniu, un spirit mereu tânăr și dascăl de „Carabella”…