Ioan N. RADU – Despre Corneliu Brebente

Motto:   „Pentru mine poezia este o prelungire a geometriei, aşa că, rămânând poet, n-am părăsit niciodată domeniul divin al geometriei”.

Ion Barbu

 

Ioan N. RaduRubrica Oameni de ieri şi de azi destinată personalităţilor dâmboviţene îi este dedicată în acest articol unui reprezentant ilustru al judeţului nostru, care şi-a consacrat întreaga viaţă cercetării în domeniul îmbunătăţirii performanţelor aeronavelor şi, care, prin activitatea complementară, a „practicat” catrenul de formă fixă, ce are un conţinut satiric şi se termină printr-o poantă. În căutările mele, la nivel local sau judeţean, privind activitatea desfăşurată de Corneliu Brebente, persoană marcantă care a reuşit să adune importante realizări obţinute de-a lungul unei vieţi, am găsit o singură documenrare publicată. Spre satisfacţia mea, în revista Astronautica, 2-2005, p.3, se află articolul Personalităţi dâmboviţene în domeniul aerospaţialului. Corneliu Berbente, scris de eleva Corina Angelescu.

El s-a născut la 8 august 1938, în localitatea dâmboviţeană Stravopoles-Moreni. A urmat cursurile primare şi gimnaziale în localitatea natală, iar studiile medii le-a absolvit la liceul „Ienăchiţă Văcărescu” din Târgovişte. (1955). A urmat, Facultatea de Mecanică, secţia Aviaţie, din cadrul Institutului Politehnic Bucureşti. În 1960, obţinea titlul de inginer în aviaţie. Perioada ce a urmat a dedicat-o studiului intens, a fost asistent (1960-1970) la Facultatea de Mecanică, secţia Aviaţie. În 1970 a devenit doctor în ştiinţe tehnice – specializarea aerodinamică, cu lucrarea Determinarea presiunilor şi a caracteristicilor aeronautice ale aripii şi fuselajului în regim supersonic-hipersonic, având conducător de lucrare pe cunoscutul academician Elie Carafoli. Ulterior, între 1970 şi 1972, a urmat o specializare la Universitatea Standford California, din S.U.A., iar în 1976 a absolvit a doua specializare la Universitatea de Stat Virginia (S.U.A.). Devine şef de lucrări, conferenţiar şi profesor universitar la disciplinele de gazodinamică, mecanica fluidelor, metode numerice în aeronautică, aerodinamică, turbine cu gaze şi reactoare, matematici speciale, complemente de transfer de căldură şi masă, la Facultatea de Inginerie Aerospaţială, de la IPB/UPB. În anul 1986, devine conducător de doctorat.

Corneliu BrebenteA deţinut funcţiile academice de prorector al Universităţii Politehnica Bucureşti (2002-2008), decan la Facultatea de Inginerie Aerospaţială (1981-1989; 2000-2004) şi şef la Catedra de Ştiinţe aerospaţiale „E.Carafoli” (2004-2008). În acelaşi timp, a fost membru al Consiliului Centrului Român de Cercetări Aerospaţiale (1992-1996) şi membru al Comitetului pentru Aeronautică şi Astronautică. A fost Profesor visiting la universităţi din SUA, Germania, Suedia, Belgia. Activitatea sa didactică a fost, aşadar, una extrem de intensă

Activitatea ştiinţifică naţională şi internaţională în domeniul aerospaţialului a constat în realizarea a 33 de contracte de cercetare ştiinţifică, dintre care 3 contracte internaţionale, în colaborări cu Forschunszentrum Karlsruhe; Washingto State University; Rhein.-estf. Technische Hochschule Aachen; Université Catholique de Louvain; Technische Universität Darmstadt şi înregistrarea a două patente: Kolbenmotor, Patentschrift DE 4136223 C1(1991) şi Instalaţie pentru încălzirea aerului în motoare cu reacţie, Nr. 108268 B1, România 1993. O realizare deosebită a fost elaborarea a peste o 100 de articole ştiinţifice de specialitate, din care 32 în reviste de prestigiu din S.U.A., Anglia, Germania şi Italia, a 4 monografii şi 14 manuale ca prim autor şi în colaborare cu alte personalităţi marcante din domeniu, Elie Carafoli şi P. Marinescu, Gh. Budianu etc., din care amintim: Aerodinamica, 2 vol. I.P.B., 1979; Dinamica gazelor şi aerotermochimie, I. P. B, 1980 şi Dinamica gazelor, 2 vol. I.P.B., 1985, în colaborare cu V. N. Constantinescu. Lucrările ştiinţifice au tratat despre regimul supersonic-hipersonic, curgerea supersonicã neuniformã dupã conul circular, studii asupra arderii hidrogenului în motoare aeroreactoare, studiul teoretic si experimental privind jeturile lichide la numere Reynolds mici, calculul elicelor contrarotative, mişcări compresibile potenţiale cu aplicaţii la aerodinamica vitezelor mari, mişcări în jurul corpurilor permeabile, algoritmi generali pentru probleme nelineare.

Pentru realizările obţinute în domeniul ştiinţelor tehnice i s-a acordat Premiul „Aurel Vlaicu” al Academiei Române (1981) şi a devenit Membru corespondent al Academiei Româno-Americane de Arte şi Ştiinţe (1996), Membru al American Mathematical Society (1986), al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România și a fost distins cu Certificat of Appreciation de Universitatea de Stat din Washington, Diploma of Europea Rectors Conference (Cracovia, Polonia)

Încă din tinereţe manifestă o reală înclinare spre lirica creştină, care tratează aspecte cu caracter umanist şi spre epigramă, care se recomandă prin varietatea tematică şi prin măiestria concluziei finale. Este membru fondator al Uniunii Epigramiştilor din România. A fost răsplătit cu Diploma de Onoare „Sf. Apostol Andrei – Ocrotitorul României” a Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române şi cu Diploma de membru de onoare al Uniunii Epigramiştilor din România (1999). A publicat, din creaţia sa, 4 volume: Epigrame şi… altele, 1996; Spre aducere aminte, poezie creştină, 2006; Prima ceartă cu marile şi micile teme, poezie satirică, 2008; Regnuri şi sunete, poezie lirică, 2010; Fiinţă şi lucrare, Târgovişte, Ed. Bibliotheca, 2012. De asemenea, a publicat antologiile: Geometria pasiunii, 1978, 1982; Cascada epigramelor, 1982; 15 ani de epigramă; 1984; În lumea epigramei, 1988;  Antologia epigramei româneşti,  2007; Epigrama – floare parfumată a literaturii, o antologie a epigramei româneşti, 1900-1938.

Nu încape îndoială că profesorul universitar, inginerul de aeronave şi epigramistul Berbente Corneliu, ca unul din oamenii de azi, cu activităţi ce au contribuit la progresul cultural – ştiinţific din ţara noastră – îşi merită cu prisosinţă locul între personalităţile marcante ale meleagurilor noastre dâmboviţene.

Domnul profesor IOAN N. RADU e singurul campion mondial din istoria Târgoviștei, un pasionat cercetător în domeniul astronauticii, autorul unui număr impresionant de lucrări în domeniu și un spirit mereu tânăr…