Ioan N. RADU – Oameni de ieri ai Târgoviștei

Ioan N. Radu

GENERAL  DE  BRIGADĂ  CONSTANTIN TĂNĂSESCU

Acest articol, izvorât deopotrivă din pasiunea pentru istoria locală şi din dragostea profundă faţă de oamenii de ieri, reprezintă respectul pe care-l aducem elitelor acestui oraş, ca expresie a recunoştinţei ce le-o purtăm pentru modul strălucit în care s-au afirmat ca personalităţi ale poporului român. Am dorit să ofer concitadinilor de astăzi şi mai ales celor ce vor îmbrăţişa peste ani studiul istoriei locale, un util reper în cunoaşterea celor ce au acţionat cu înţelepciune, dragoste şi suferinţă uneori, pentru progresul ţării noastre. Prin demersul meu am dorit să nu lăsăm colbul uitării să se aşeze peste numele celor ce au manifestat excelenţă profesională.

În acest articol am cuprins biografia lui Constantin Tănăsescu, un artilerist ce s-a format şi a dobândit notorietate ajungând General de brigadă în armata noastră naţională, participantă la crearea României Mari. Constantin Tănăsescu, prin însuşirile sale, a fost un remarcabil ofiţer de artilerie, cu o manifestare profesională de excepţie. Un moment aparte în cariera sa militară l-a ocupat participarea la Primul Război Mondial. A deţinut comanda unor regimente şi brigăzi de artilerie, precum şi a două divizii de infanterie.

S-a născut la 26 noiembrie 1875, la Târgovişte. Era mândru de faptul că se născuse în fosta reşedinţă domnească şi capitală, mai bine de trei secole, a Ţării Româneşti. După ce a absolvit cursurile şcolii primare şi pe cele liceale în localitatea natală, a îmbrăţişat cariera militară, dând admiterea în anul 1894 la Şcoala de Ofiţeri de Artilerie, Geniu şi Marină din Bucureşti, unde s-a remarcat ca un elev disciplinat, studios şi bun executant. Începe cariera militară în funcţia de comandant de pluton la Regimentul 4 Artilerie, după absolvirea Şcolii de Ofiţeri, în anul 1896, când a fost avansat la gradul de sublocotenent. În perioada anilor 1896-1916, ocupă diferite funcţii în Regimentele 1, 2, şi 5 Artilerie şi datorită rezultatelor obţinute în pregătirea militară a fost avansat la gradele de locotenent (1902) şi căpitan (1908). În paralel, între anii 1910-1912, frecventează cursurile Şcolii Superioare de Război  şi după o fructuoasă activitate la Regimentele 15 Artilerie este avansat la gradul de maior (1915).

In timpul Primului Război Mondial, ofiţerului i-a fost dat să lupte atât pentru apărarea gliei strămoşeşti, dar şi pentru realizarea Marii Uniri din 1918, ocupând funcţiile militare importante de Şef Serviciu Artilerie la Armata a 2-a (1916-1918), de comandant al Regimentului 5 Obuziere (1918) şi de Şef de stat major la Corpul 2 Armată (1918-1919), interval de timp în care este avansat înainte de termen la gradele de locotenent-colonel (1916) şi colonel (1917).

La sfârşitul Primului Război Mondial, odată cu începerea procesului de disponibilizare a cadrelor armatei, cariera militară a colonelului Constantin Tănăsescu continuă, fiind numit în funcţiile militare de comandant al Regimentului 4 Artilerie Grea (1919-1920) şi  Şef de secţie în Marele Stat Major (1920- 1921). În perioada deţinerii funcţiei militare de comandant al Brigăzii 4 Artilerie Grea (1921-1930), avându-se în vedere experienţa bogată dobândită şi rezultatele obţinute în funcţiile avute în cei peste 30 de ani de carieră militară, colonelul Constantin Tănăsescu este avansat la gradul  de general de brigadă, în anul 1926. Cariera militară o continuă în funcţiile de comandant la Divizia 8 Infanterie (1930-1931) şi la Divizia 2 Infanterie (1931-1933).

A fost trecut în rezervă cu data de 9 decembrie 1934, la o vârstă când experienţa acumulată mai putea fi de folos instituţiei militare. Generalul Constantin Tănăsescu s-a retras, modest şi demn, aşa cum a înţeles să trăiască toată viaţa. Nu avem informaţii despre activitatea ulterioară pensionării şi nu cunoaştem data şi locul decesului târgovişteanului nostru. De aceea, doresc să exprim întreaga mea recunoştinţă şi mulţumiri tuturor celor care, într-o formă sau alta, ne-ar sprijini în îmbunătăţirea prezentei biografii (documente, fotografii etc.), pentru a nu-l uita pe cel ce a fost general de brigadă Constantin Tănăsescu.

IOAN N. RADU e singurul campion mondial din istoria Târgoviștei, un pasionat cercetător în domeniul astronauticii, autorul unui număr impresionant de lucrări în domeniu, un spirit mereu tânăr și dascăl etern de Carabella…