Ioan N. RADU – Oameni de ieri și de azi ai Târgoviștei – Cezar-Aurelian CONSTANTINESCU

Ioan N. RaduArătam, în numărul precedent al publicaţiei noastre, că ar trebui să fie prezentate la rubrica redenumită deja Oameni de ieri şi de azi personalităţi contemporane târgoviştene sau dâmboviţene care nu sunt în situaţia primilor paşi în afirmarea într-un domeniu de activitate, ci au reuşit să-şi sedimenteze importante realizări obţinute de-a lungul unei vieţi.

Vom prezenta un om care a lucrat cu pasiune intr-un domeniul în care a construit folosind o „cărămidă” (electronul) pe care nu a văzut-o niciodată, dar cunoscându-i secretele a putut obţine ceea ce a dorit în mod concret. Este cazul inginerului electronist Constantinescu Cezar-Aurelian, un cercetător care a reuşit să confirme într-un domeniu modern cu realizările sale şi, totodată, să instruiască şi să sprijine orice implicat talentat, îndemnându-l să colaboreze la acţiuni specifice tehnicii televiziunii.

 CCAConstantinescu Cezar-Aurelian s-a născut la Târgovişte, la 8 iunie 1943, ca fiu al ofiţerului tanchist, din cadrul Regimentului 2 Care de luptă, Constantinescu Gheorghe, veteran de război, decorat cu Ordinul Steaua României pe frontul de vest şi Constantinescu Maria – casnică. Este căsătorit cu profesoara de limba română Valeria Constantinescu.

A urmat şcoala elementară Nr.1 „Vasile Cârlova” (1950-1957) şi Liceul „Ienăchiţă Văcărescu” (1957-1961) din oraşul natal, remarcându-se ca unul dintre cei mai buni elevi. Studiile universitare şi le-a făcut la Bucureşti, în perioada 1961-1966 la Institutul Politehnic – Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, secţia Radiotehnică, absolvită cu nota 10 la examenul de licenţă. În 1967, a început cariera profesională în industrie ca inginer la Uzina “Electronica” Bucureşti, unde a lucrat până în 1980 în secţia proiectare-cercetare receptoare de televiziune. În paralel, începe în 1970 şi o activitate profesională în învăţământul superior, unde este asistent asociat la Institutul Politehnic Bucureşti – Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, până în anul 1975. În 1980 devine şef de atelier la Fabrica de Service din cadrul Uzinei Electronica, unde coordonează activitatea de service pentru produsele uzinei în 5 judeţe (Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Buzău) până în 1990. În paralel lucrează şi pentru secţia de proiectare televizoare, din care a provenit, urmărind optimizarea performanţelor produselor uzinei şi elaborarea, printre altele, a unor aparate necesare în procesul de service pentru televizoare.

După o activitate de 28 de ani desfăşurată în cadrul celor două întreprinderi Electronica, în anul 1995 înfiinţează o firmă privată de service şi proiectare aparatură TV la Târgovişte, pe care o menţine până în 2005, când se pensionează. Rezultate deosebite, personale, a avut în cercetare-proiectare la adaptarea, pe scară largă, la structura receptoarelor TV a dispozitivelor semiconductoare (în special circuite integrate) produse în ţară. De asemenea, deţine inovaţii atestate prin certificate de inovator pentru generatoare de miră TV alb-negru şi color PAL/SECAM, electronică auto, etc.

 A fost implicat în instruirea, prin cursuri (la nivel naţional), a personalului de întreţinere a receptoarelor TV din reţele de service Electronica, CENTROCOOP şi UCECOM, iar în 1983, când s-a introdus televiziunea în culori în România, a condus cursul de instruire a personalul de service pentru televiziunea în culori, din reprezentanţele Uzinei Electronica. Pentru susţinerea exportului de televizoare al Uzinei Electronica (1981), a susţinut instruirea, prin ample cursuri în limba engleză, pe durata a două luni, a personalului de specialitate din China, la Shanghai, Canton, Beijing şi Tianjin. Un televizor complet tranzistorizat, proiectat de Constantinescu Cezar, a fost fabricat în Coreea de Nord într-o uzină construită de statul român la începutul anilor”80. A asigurat asistenţă tehnică în ţări de pe 3 continente (Asia – China, Africa – Egipt, Senegal, Nigeria etc. şi Europa), pentru contractarea şi asimilarea unor receptoare TV exportate de Uzina Electronica. Acumulările de noi cunoştinţe obţinute în introducerea televiziunii alb – negru şi color în ţara noastră au fost transpuse în aproximativ 50 de cărţi apărute în diferite edituri din ţara noastră.

Dintre acestea. peste 25 de lucrări au fost destinate personalului de service TV sub forma unor Manuale de prezentare şi service – pentru diverse tipuri de receptoare TV, comercializate pe piaţa internă între 1990-2009 şi două Cataloage de circuite integrate, apărute la Editura ELCO, Bucureşti, în anii 2001şi 2002.

În 1988 primeşte premiul pe ţară la Manifestarea pentru promovarea, aplicarea şi generalizarea creaţiilor ştiinţifice şi tehnice originale, pentru generatorul de miră TV color PAL/SECAM.

 În anul 2012 Primăria Municipiului Târgovişte a lansat o interesantă şi necesară monografie „Enciclopedia oraşului Târgovişte”. În urma îndemnului făcut în „Argumentul” lucrării, că orice carte de acest gen este perfectibilă, credem că propunerile venite din partea cititorilor sunt și ele binevenite. Ei doresc, ca în viitoarea ediţie a II-a, credem noi, revăzută şi adăugată, să fie menţionat şi inginerul Constantinescu Cezar-Aurelian, alături de alţi oameni de ieri şi de azi, care sperăm că nu au fost uitaţi.