IOAN N. RADU – Oamenii de azi ai Târgoviştei: Adrian Constantin ATANASIU

 

Adrian Constantin AtanasiuS-a născut la Târgovişte, pe 21 Decembrie 1946, bunicul spre mamă, Gheorghe M. Ionescu, a fost învăţător şi revizor şcolar al judeţului Dîmboviţa în anii ’30, iar sora sa, Emanuela Crăciun, a fost profesoară de muzică în Târgovişte. Este căsătorit şi are 3 copii şi 6 nepoţi. Legat de oraşul natal, în 1995, ca membru al boardului „Computere pentru licee” din cadrul „Fundaţiei SOROS pentru o societate deschisă” a dotat primele laboratoare de informatică ale liceelor Ienăchiţă Văcărescu şi Constantin Carabella din Târgovişte. După ciclul primar de 4 ani la Şcoala generala nr. 4 din cartierul Suseni se mută la Liceul nr. 1 Grigore Alexandrescu (astăzi Colegiul Naţional „Constantin Carabella”) din oraşul natal, unde urmează cursurile până în 1965. Pe 30 mai anul acesta va avea loc întâlnirea de 50 ani a promoţiei. Aici are ca profesor pe Cezar Ivănescu, care îi canalizează interesul spre studiul matematicii.

Devine student al Facultăţii de Matematică – Mecanică, Universitatea Bucureşti. În ultimii doi ani de studii urmează specializarea la secţia „Maşini de calcul”, iar în iunie 1970 obţine licenţa cu lucrarea „Coduri BCH”, sub conducerea Prof. Dr. Constantin Popovici. În facultate este remarcat de Prof. Dr. Grigore Moisil, care îl reţine ca asistent în cadrul catedrei de algebră. Toată cariera didactică şi-o desfăşoară la Facultatea de Matematică a Universităţii Bucureşti, unde ocupă pe rând poziţiile de asistent (1970-1980), lector (1980-1990), conferenţiar (1990-2000) şi profesor (2001-2012). Între anii 1992–1996, ocupă funcţia de Prodecan al Facultăţii. Obţine titlul de doctor în Matematici, specializarea „Teoria codurilor”, cu teza „C – Gramatici şi codificatori arborescenţi”, în iunie 1978, având conducător pe Conf. Dr. Docent Silviu Guiaşu. Este angajat, prin concurs, în martie 2000, Profesor la Facultatea de Inginerie Electrică, Universitatea Valahia Târgovişte şi în octombrie 2001, pe postul de Profesor la Facultatea de Matematică, Universitatea Bucureşti. La Universitatea din Târgovişte (1999−2001) a predat cursurile Fundamentele algebrice ale informaticii, Algoritmică, Limbaje de programare, Limbaje formale şi tehnici de compilare etc. De asemenea, a ţinut la Bucureşti cursuri de master: Teoria Codurilor detectoare şi corectoare de erori la SNSB, Criptografie computaţională la Academia Tehnică Militară, Univ. Titu Maiorescu, ASE, Advanced Topics in Computer and Network Security la Universitatea Politehnică (în limba engleză), prelegeri cu tematica „Securitatea Informaţiei” la Institutul de Tehnologii Avansate, şi de Curbe eliptice și Comerţ electronic la Facultatea de Informatică Iaşi.

Din septembrie 2005 a căpătat dreptul de a conduce doctorate la disciplina Informatică, specialitatea Securitatea Informaţiei. Până în 2012, cînd a fost pensionat, a coordonat 7 lucrări de doctorat.. De asemenea a fost cooptat ca membru şi referent în 37 comisii de doctorat. A urmat stagii de cercetare la Universităţile Hamburg (1992) şi Turku (1994), la seminarul Mathesus, Praga, (1998). În 2000 a obţinut un stagiu Fellowship Research la Universitatea Tarragona, Spain, prelungit în 2001 cu încă 6 luni. A fost Visiting Professor la University of Texas, Dallas, (sept. 2002-iunie 2003), unde a activat în cadrul departamentului Human Language Technology Research Institute. De asemenea a fost profesor invitat la Universitatea Paris 12 (Creteuil) – în 2004, 2005, 2006 şi la Abo Academy, Turku, Finlanda, în 2005, 2006, 2007.

Domenile de interes ştiinţific sau concretizat în trei componente principale: Limbaje formale şi aplicaţii, Criptografie formală şi Prelucrarea limbajului natural. Activitatea ştiinţifică a constat în publicarea, singur sau în colaborare, în ţară sau străinătate, a 76 articole ştiinţifice, 11 articole cu caracter metodic, 15 cărţi şi 9 manuale universitare, apărute în editurile româneşti. De asemenea, a susţinut 18 Conferinţe de informatică pe diverse teme, din care 11 în ţară şi 7 în Anglia, Franţa, Finlanda şi Serbia. Rezultatele cercetărilor au fost obţinute prin investigaţii personale sau în colaborare cu colegi de la Universităţi din Turku, Finlanda, Tarragona, Spania, Chennai, China, Bucureşti, România. Între 1995-2011, a condus 9 contracte de cercetare încheiate cu Facultatea de Matematică, Centrul de Calcul, Gazeta Matematică, IPB, Academia Tehnică Militară, cu ICCI, Ministerul Învăţământului, Ministerul Cercetării şi Universitatea Paris 12 – Val de Marne (2004 − 2005)

Un rezultat deosebit a obţinut, în domeniul Limbajelor formale şi aplicaţii. Pentru ciclul de lucrări având ca subiect matricile Parikh a obţinut premiul Academiei Române pe anul 2010, noţiunea de ambiguitate (amiability) pe matrici Parikh fiind definită într-o lucrare scrisă în 2001 împreună cu regretatul profesor Alexandru Mateescu, cel care a introdus noţiunea de matrici Parikh ca generalizări ai vectorilor Parikh. De asemenea, un articol foarte important publicat în 1992 este cel care defineşte gramaticile modulare, prima idee referitoare la sistemele de gramatici. Rezultatele acestui articol au fost citate în cel puţin 53 lucrări apărute în străinătate. Un alt domeniu se referă la Teoria codurilor si criptografie, unde rezultatele cercetărilor se pot împărţi pe trei subdomenii: a) Teoria Codurilor; b) Sisteme de criptare; c) Sisteme formale de criptare. Ultimul domeniu investigat a fost Modelare biologică, unde cercetările s-au îndreptat pe două direcţii: Modelare DNA (splicing, crossovering) şi calculul cu membrane (P-sisteme). Detalii asupra lucrărilor apărute pot fi găsite pe pagina din site-ul Reearch Gate dedicată prof. A. Atanasiu.

Este membru fondator al revistei ”Gazeta de Informatică” (ulterior GInfo) şi redactor-şef în perioada 1991 – 1995. A mai făcut parte şi din colectivele de redacţie ale revistelor româneşti Arhimede, Revista de Informatică şi Matematică. Face parte din colectivele de redacţie ale mai multor reviste ştiinţifice internaţionale, iar din 2014 este redactor – şef al revistei de specialitate Journal of Computer Science and Technology Update. Este organizatorul mai multor site-uri de logică, unde, începând din 2000 publică porobleme de logică. În prezent este activ pe site-ul www.be-logic.ro. În ansamblu a propus cam 1000 probleme de logică, o parte din ele fiind adunate în 4 volume tipărite la editurile Petrion şi EduSoft. Între anii 1995-1997 şi 2003-2006 a fost Preşedinte al Olimpiadelor Naţionale de Informatică. De asemenea, a coordonat pregătiriile loturilor naţionale şi a condus echipele României la concursurile International Olimpiad of Informatics, Balcaniad Olimpiad of Informatics şi Central European Olimpiad in Informatics. În perioada 1995 – 1997, când a condus aceste echipe, elevii români au obţinut 34 medalii (8 aur, 15 argint, 11 bronz). A fost cooptat ca membru în diferite asociații ştiinţifice şi profesionale cum sunt: Comitetul Ştiințific EUROLOGO (1995 – 1998), International School in Formal Languages and Applications, Tarragona, Spania (2000-2003), Group de Recerca in Linguistica Matematica, Rovira i Virgili Universidad (2001-2010), ”Scientific Advisory Committee” Orlando Florida, USA etc. Este membru evaluator ARACIS, calitate în care evaluează specializarea Informatică la universităţi din România. Până în 2012 a fost şi membru CNCSIS, unde a evaluat programele de cercetare din România şi Bulgaria.

Domnul profesor IOAN N. RADU e singurul campion mondial din istoria Târgoviștei, un pasionat cercetător în domeniul astronauticii, autorul unui număr impresionant de lucrări în domeniu și un spirit mereu tânăr…