Ioan N. RADU – Oamenii de ieri și de azi ai Dâmboviței; Vasile LOGHIN…

Ioan N. RaduAlți oameni de ieri și alți oameni de azi… Continuăm să îi descoperim, continuăm să îi aducem în fața cititorilor noștri, cu recunoștință și prețuire… Și sperăm să-i regăsim și în viitoarea ediție a Enciclopediei orașului nostru… 

 

 

VASILE LOGHIN , fondatorul laboratorului de teledetecţie spaţială de la Universitatea Valahia

S-a impus în viaţa universitară târgovişteană ca o personalitate de seamă. A câştigat acest statut   printr-o activitate îndelungată şi laborioasă, desfăşurată pe multiple planuri: didactic, ştiinţific, publicistic, managerial. În prezentarea noastră, încercăm să apreciem activităţile sale tematice, fiind permanent pătrunşi de bucuria sinceră că, în perioada de început a activităţii desfăşurate, a fost un activ colaborator al revistei Astronautica.

ioan_n_radu_77_1S-a născut în anul 1942, în comuna Ceahlău (judeţul Neamţ), într-o familie cu şapte copii. Şcoala elementară a urmat-o în satul natal (1949–1956), iar clasele liceale le-a parcurs în oraşul Bicaz (1956–1960). Studiile superioare aveau să fie făcute la Facultatea de Geologie–Geografie a Universităţii din Bucureşti, specializarea geografie – biologie, în perioada 1960 – 1965.

Activitatea profesională…  În perioada 1965–1994 a funcţionat ca profesor de geografie la Liceul din Fieni, judeţul Dâmboviţa. Între anii 1972–1977 parcurge doctoratul la aceeaşi universitate, sub îndrumarea ştiinţifică a prof. univ. dr. Valeria Velcea. Titlul de doctor în geografie îl obţine cu teza Corelaţii geografice în studiul degradărilor de teren, cu privire specială la bazinul Ialomiţei (1977).

În 1994 a devenit lector titular la Catedra de Geografie a Facultăţii de Ştiinţe Umaniste din Universitatea Valahia din Târgovişte, înfiinţată în 1992. În anul 1999 obţine titlul de conferenţiar la această instituţie de învăţământ superior.

În perioada 2000–2008 a deţinut funcţia de şef al catedrei de geografie, iar în legislatura 2004 –2008 a făcut parte din Senatul Universităţii Valahia. Din octombrie 2008 îşi desfăşoară activitatea ştiinţifică şi publicistică în calitate de cadru didactic asociat în aceeaşi instituţie universitară, la Departamentul de Geografie.

Efectuează călătorii de studii în diferite regiuni ale lumii, urmate întotdeauna de conferinţe şi lucrări publicate în reviste geografice. În mod frecvent a fost numit ca membru în comisiile de licenţă şi de master în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Umaniste, dar şi în comisii de doctorat la Universitatea din Bucureşti (2005, 2006, 2007, 2009), la Universitatea din Oradea (2007) şi la Institutul de Geografie al Academiei Române (2008).

Dezvoltă o frumoasă baza didactico-materială adecvată pentru desfăşurarea în cele mai bune condiţii a cursurilor, lucrărilor practice şi a activităţilor de cercetare. Devine  fondatorul Laboratorului de teledetecţie spaţială de la Universitatea Valahia, unitate de formare şi cercetare cu rezultate apreciate în mediile de specialitate din ţară şi europene (2002). A fost afiliat în 2002 la Asociaţia Europeană a Laboratoarelor de Teledetecţie (EARSeL). De asemenea, înfiinţează Laboratorului de geografie fizică (2003).

Activitatea didactică şi ştiinţifică naţională şi internaţională a fost deosebit de bogată. A condus, în calitate de director, grantul anual „Utilizarea informaţiei satelitare în studierea riscurilor geomorfologice la care sunt supuse aşezările din sectorul subcarpatic al văii Ialomiţei” (2005). În cadrul cercetărilor pe bază de convenţie internaţională (Universitatea Valahia, Université de Rouen, Universidad Castilla-La Mancha) a fost responsabil al echipei de cercetări geografice de la Universitatea „Valahia” pentru tema „La pollution atmosphérique en Haute Normandie et dans le Département de Dâmboviţa” (2003-2004).

În paralel, a susţinut conferinţe la universităţi străine în cadrul mobilităţilor Socrates-Erasmus: L’exposition au risque géomorphologique des établissement des Carpates et Souscarpates – conséquense de leurs rapports au relief, Université de Rouen (2003); Les processus géomorphologiques actuels dans l’étage alpin des Carpates Meridionales, Université de Savoie (2004); Espagne et Roumanie un paralèlle géographique, Universidad Castilla–La Mancha, Ciudad Real (2005).

În domeniul teledetecţiei spaţiale a expus cursul Les bases de la télédétection / Las bases de la teledetección la Universitatea Castilla-La Mancha (Ciudad Real), 2007.

Rezultate de excepţie, cu vizibilitate internaţională, a obţinut în promovarea teledetecţiei ca tehnică de vârf în investigarea mediului terestru, participând cu comunicări la numeroase congrese, simpozioane şi colocvii interne şi internaţionale ale Asociaţiei Europene a Laboratoarelor de Teledetecţie (EARSeL – Paris, 2001; Bonn, 2003; Dubrovnik, 2004; Porto, 2005; Bolzano, 2007), congrese ale Societăţii Internaţionale de Fotogrammetrie şi Teledetecţie (ISPRS – Amsterdam, 2002; Istanbul, 2004), UNISPACE III (Viena, iulie 1999). Comunicările sale au apărut în volumele acestor manifestări ştiinţifice, în acest fel ajungând să fie cunoscut de specialişti din diferite ţări.

Activitatea ştiinţifică, orientată în special în domeniul geomorfologiei şi al teledetecţiei spaţiale aplicate la geografie, s-a materializat în 15 cărţi, manuale şi cursuri universitare şi circa 80 de articole, publicate în ţară şi în străinătate.  Din domeniul geografiei, cele mai importante titluri sunt: Degradarea reliefului şi a solului (1996), Modelarea actuală a reliefului şi degradarea terenurilor în bazinul Ialomiţei (1997, 2002), Elemente de geografie fizică (2000), Elemente de geomorfologie fluviatilă (2009), Din domeniul teledetecţiei remarcăm: Teledetecţia spaţială a Terrei (1997), Teledetecţia riscurilor majore (2004), Teledetecţie. Aplicaţii în geografie (2008), La géographie et la télédétection des risques naturels (2011), Bucureştii, în imagini (2012).

Personalitatea sa este prezentată în Annals, Geographical Series, 2008, în enciclopedia americană The Maquis „Who’s Who in the World (2009, 2011) şi în International Biographical Centre, Cambridge England. A fondat, în 2005, revista Geovalachica, publicaţie anuală.  Este membru al unor Organizaţii profesionale internaţionale şi naţionale: Asociaţia Europeană a Laboratoarelor de Teledetecţie (EARSeL), Societatea de Geografie din România, Asociaţia Geomorfologilor din România. A fost membru în comisia AeroAstronautică din cadrul Secţiei Tehnice a Academiei Române. Este de notat că ediţia din 2009 a enciclopediei americane Who’s Who in the World a publicat profilul său biografic, consemnându-l în rândul oamenilor de ştiinţă proeminenţi.

Pentru meritele sale a primit numeroase distincţii: „Profesor evidenţiat” (MEI, 1978); Diploma de onoare a Societăţii de Geografie din România (1975, 2000); Diplome cu prilejul Aniversării a 10 ani de existenţă a Facultăţii de Geografia Turismului de la Universitatea Creştină „D Cantemir” 2002; a Universităţii „Valahia” din Târgovişte (2002); Diploma de merit şi Medalia jubiliară „Centenarul Învăţământului Superior Geografic la Universitatea „A. I. Cuza” din Iaşi (2004).

 

Apreciem aici, cu satisfacție sinceră, colaborarea avută la revista Astronautica, prezentând câteva materiale apărute: Supravegherea ecologică a Pământului prin teledetecţie orbitală. Partea (I), 2-1995. Partea a II –a în 1-1996,  Al V-lea Forum de informare pentru tinerii europeni, 1-1997, Al VI-lea Forum de informare pentru tinerii europeni, 1-1998, O vizită de studiu în Elveţia, 1-1999. A III-a Conferinţă a Naţiunilor Unite asupra explorării şi utilizării paşnice a spaţiului extraterestru, 2-1999. Politici şi programe spaţiale de observare a Pământului, 1-2005, etc.

Realizările didactice şi ştiinţifice i-au conferit un înalt prestigiu profesional, recunoscut în mediile academice româneşti şi străine.

Domnul profesor IOAN N. RADU e singurul campion mondial din istoria Târgoviștei, un pasionat cercetător în domeniul astronauticii, autorul unui număr impresionant de lucrări în domeniu, un spirit mereu tânăr și dascăl de „Carabella”…