Radu PĂRPĂUȚĂ – Pilde

 

Radu_PărpăuţăPierit-au pîn păcătoşenia lor:
Petrache Potop pierit-a pîn patima păhărelului, pîn petreceri. Pupa plosca prea peste putirinţă. Pruna-l prefăcea-n porc, preaiubiţi poporeni! Porfiriul, pălinca, prăştina, poşirca polobocului, pileala pierdutu-l-au pă petrecăreţ.

Popa Pitrinjăl pristăvitu-s-a pîn preaplinu-i pîntec, pîn pomeni, parastase. Pastrama, potroacele, pîrjoalele, piepţii paserii păturiţi-n pesmet, plăcutu-i-au peste poate popii. P-ormă peştele prăjit, papricaşul pă peşte, pilaful pregătit pă potriva poftei păcătosului, prepeliţele pă popenchi prăjiţi-n pripeală, porumbeii pipăraţi pregătiţi palikareşte prezentaţi pă platouri pahlavite, potîrnichile-n portocale, prunele-n pesmeciori, papara, pogacii, pîinişoarele pufoase. P-ormă pandişpanul puhav, plăcinţelele, prăjiturelele, peltelele parfumate purpurii, prăzulii. Pînce-l potopiră pă părintele: pîrăieli, pufnete pîn piept, pîn pănuşe, pîn pîntece. P ormă: pipota-i prea plină… pleura-i pleznită… pîntecăraie… Plînsete, pandalii, parapoane! Peste-o perioadă-l prinse paresisul. P-ormă, părăsindu-l puţin pătimirile, popa porni iar prăpăstuit pă păpat păcum porcii. Priponitu-l-au pohtele pă pohtareţ! “Prostitu-te-ai, părinte?” probozitu-l-au poporenii. “Pînă-n primăvară pocneşti păcum păstaia pă plită. Poartă Postul, Păresimile! Potoleşte-te!” Potolitu-l-au Preaînaltul: pristăvitu-s-a popa! Pusu-i-au prapuru-n prag pîn Postul Paştelui.

Pă pan Polacek, priciptoru’, pocnitu-l-a Preaputernicul pîntru păcatul pricopselii. Paralele, podoabele, peruzelele, paftalele podobite plăcutu-i-au priciptorului. Parcă prînzea cu polonicul paralîcul, pitacul, potronicii, pataştele! Prăda poporenii, pungăşea. Prostitu-l-a pitacu’ pă priciptoru’! Pînce pusu-i-au pitacu’ pă piept. Pierit-a pă prostia-i, pă pohta pierzătoare.

Petrea Postăvaru pierit-a pîn păcatul preacurviei. Pohtea putorişte, paţachine pă Podul precupeţilor, pînce pedepsitu-l-a Pantocratorul, păgubindu-i pătărania.

Pitariu Pocovnicu pătimit-a pîn păcatul prepuielniciei. Prepunea pă Paraschiva păcumcă preacurveşte pîn port, pîntre pescari. Pălit-a-o, pisat-a-o pînce Parachiva prăpăditu-s-a. P-ormă pitariu putrezi pîn puşcării.

Pă protosaltul Pitulice pierdutu-l-a păcatul păunării. Părăsitu-l-a ponderaţie, privea ponciş pînprejur păcum păunul.

P-ormă: pă Pantelimon Pîrţac pierdutu-l-a puturoşenia, picotitul pă prispă; pă Puleaşcă – păduchii prăsiţi pîn păr; pă Popăscu – pufăitul pîn pipă; pă Pavăl – pizmuirea; pă Păuna prescurăriţa – păcatul pălăvrăgelii, poliloghia, pisălogeala.

Poftim pilde, preacinstiţi poporeni!
Pun parafa
Pitirim, preaumil protosinghel