Șerban FOARȚĂ – Alte rimelări

Şerban Foarţă1.

DOUĂ VORBE

1. Diferenţa dintre o sută şi o mie e mult mai mică decât e aceea dintre un milion şi un miliard. Cum să nu spui: „săracii milionari” ?!

2. Diferenţa dintre Olimpiadele moderne şi modelul lor vechi-elen constă în faptul că, în timp ce, pe durata acestora din urmă, războaiele încetau, acum e invers.

2.

DRUM LIN

„Drum lin!” a fost urarea mea adresată unei prietene care-mi dădea, prin SMS, de veste că e la volan, spre Timişoara, dinspre malul Dunării (albastre). Mi-am amintit, apoi, numaidecât că, scris într-un cuvânt: DRÙMLIN, e un termen (de obârşie irlandeză) care semnifică o „formă de relief cu un contur eliptic, constând în material morenic, originea căruia este glaciară”…
Ştiu eu, în rest, cât poate fi de lin un drum, în România, de-a lungul unui drùmlin (cu reputaţie de autostradă) ?!

3.

ORACOL:

Cu riscul de a-i/de a le supăra pe mulţi/pe multe, cel ce urmează să triumfe,-n scrutinul trans-oceanic proxim, ar fi, din punct de vedere onomantic, Mr. TRUMP, – nume ce semnifică „atu” (sau, în idiom banatic, „trompf”). [Că „to trump” e şi „a înşela”, „a amăgi”, „a trage clapa”, e cât se poate de adevărat, – dar toate astea intră, îndeobşte, în (ne)regulile jocului politic. Deci…]

4.

LA ÎNCEPUT DE NOIEMBRIE

S.O.S. BIS. ÎN TIMP CE EU „MĂ JOC” PE FACEBOOK, ÎN TURNU SEVERIN (FĂRĂ DROBETA) CE E ORAŞUL MEU NATAL, IAR PENTRU ALŢII, VAI, FATAL, – ÎN CASE, ŞCOLI, SPITALE E CALD CAM CÂT E-AFARĂ ŞI CETĂŢENII, CA ÎN IEPOCA DĂ AOR, ÎŞI MAI TRAG PE EI UN RÂND DE HAINE, AŞTEPTÂND SĂ CAPETE (DACĂ AU PILE), PRIN MARTIE SAU APRILIE, MEDALIA DE EROI AI IERNII SOCIALISTE ! DACĂ S-AR LUA (PARCĂ AŞA SE ZICE) ŞI LUMINA, NU S-AR MAI VEDEA CÂT E DE FRIG…

5.

ILUSTRAȚIE

Constând în două boturi de bravi aligatori (acrilici), imaginea de dedesubt aduce a nişte încălţări uşor scâlciate. – O fi oleacă antiecologic, dar (şi) mie-mi plac crocodilienii ca articole de marochinărie!

Fotografia postată de Şerban Foarţă.

6.

RIME LA FOARȚĂ

…după un Dicţionar (slăbuţ) de rime, ar mai fi boarţă [?], oarţă [?] şi, la nevoie, fleoarţă (cum m-a botezat într-o gazetă, în urmă cu o jumătate de veac [!], un om de casă al tovarăşului I. D. Bălan, – pe care-l luasem, rău, peste picior; iar el era şef-mare-şef pe la CCultură)…

7.

ZICALA LA ZI:

În franco-olteniană, sutienele sunt de două feluri: soutien-gorge & soutien-dolj!

8.

DEUNĂZI DEMULT

Mare s-ar cădea să-ţi fie, Doamne, ţinerea
de minte (nu ca a noastră, care-i scurtă
şi ţine cât ţinem aprinsă o galbenă turtă
de ceară), ca să-ţi aminteşti ce va fi fost în Vinerea

de dinaintea Paştilor, în satul Costeşti, Argeş
(era-n 18 aprilie 1930, la denie),
când ţi-a ars biserica-ntreagă, de n-a mai rămas ţipenie
de prunc viu într-însa… Eu nu sunt Voltaire, care sparge-şi

şi azi capul (mai alb, sub scufie, decât, sub bonetă, al bonei
sau al valetului ce-i întrerupe, la dejun, somnul)
pentru-a pricepe cum dracului Domnul,
în marea-i mizericordie, a-ngăduit prăpădul Lisabonei?!

Ştiu bine că cea mai spinoasă e teodiceea
între ramurile teologale,
şi n-am să mă pierd în meandrele sale;
precum, tot de aceea,

am să-l urmez pe Fratele Ludwig, carele
afirmă că, dacă
despre ceva nu se poate vorbi, e cazul să se tacă;
astfel că-mi înghit limba şi-amarele

vorbe… Şi totuşi, în ciuda unei strângeri
de inimă, gândindu-mă la cei 116 copii din Costeşti,
tot am să strig: Doamne Dumnezeule, oriunde eşti,
aibi milă de îngeri !

(2 noiembrie 2015)

ȘERBAN FOARȚĂ  este critic literar, scriitor,  membru al Uniunii Scriitorilor din România, unul dintre cei mai importanți cunoscători ai misterelor limbii române…