Gabriel ENACHE – Biografii contemporane

 

Gheorghe Alexandrov, artistul metamorfozelor invadatoare

Gabriel_EnacheGheorghe Alexandrov a fost și este un artist înșelător de la prima și până la ultima vedere. Lucrările lui dau o senzație fizică de stabilitate făcând în așa fel ca cel care ia contact cu ele să rămână înșelat definitiv de cele mai multe ori. De fapt, pictura și desenul arătate de Gheorghe Alexandrov emană, transmit senzorial și vizual sensibilitate și, în același timp accentuează ponderea nesiguranței creatoare, a căutării permanente a unui loc unde tema expusă se poate așeza mai bine, se poate face văzută mai bine.

Gheorghe Alexandrov este un artist care își rezervă dreptul de a avea propriul și neîmpărtășitul dialog cu arta sa. Un dialog perpetuu și greu vizibil dar creator și îmbogățitor pentru artist. Gheorghe Alexandrov este unul dintre cazurile în care artistul trăiește într-un concubinaj perfect și greu de consumat cu arta sa. Nu cred că se poate întâlni (vedea) prea des o relație atât de bună, de bine stabilită și cu adevărat revelatoare artistic. Relația dintre Gheorghe Alexandrov și arta sa este un caz fericit și, desigur necesar pentru că, datorită acestei stări de fapt, rezultatele sunt de cele mai multe ori benefice, rezultând de aici lucrări cu care oricare dintre artiștii contemporani s-ar putea mândri.

Gheorghe Alexandrov este un artist care își conservă cu mână sigură… conservatorismul coloristic (pictural) și care, totodată, lasă artei sale libertatea de a se desfășura pe toată lungimea de unde a libertății creative. Gheorghe Alexandrov nu își înșeală talentul sau hărnicia ci, cu mână și minte sigure își aduce la lumină lucrările, le pune și le lansează în fața publicului cu siguranță și cu conștiința lucrului bine făcut și întocmit.

Gheorghe Alexandrov se ferește de ubicuitatea și obscuritatea temelor artistice restrânse preferând deschiderile largi, siguranța aparentă dar… sigură a spațiului bine umplut și controlat, lăsând de fiecare dată loc unor interpretări multiple și chiar extravagante. În același timp arta lui Gheorghe Alexandrov are… apucături invadatoare, acaparatoare și seductive. Niciodată lucrările lui nu se rezumă la transmiterea unei stări singulare, unice ci, de câte ori sunt privite, de câte ori vin în contact cu publicul lor, fac în așa fel încât să rămână bine ancorate în sufletul ce s-a deschis pentru ele.

Gheorghe Alexandrov are o privire sigură, o privire care impune pe loc afinitatea dintre artist și subiectul lui. Acest lucru se vede și se simte imediat ce iei contact cu arta lui. Siguranța rămâne una dintre caracteristicile picturii lui Gheorghe Alexandrov. Acesta este sentimentul de început al afinității iar mai departe, pentru cine continuă relația cu acest artist și cu arta lui, se poate vedea (simți) cum siguranța se ramifică și face loc multiplelor simțiri și posibilități de interpretare. Pictura lui Gheorghe Alexandrov emană siguranță pentru că stă cumva ascunsă în… vizibil, în seriozitatea elementelor și a simbolurilor care o… conțin.

Gheorghe Alexandrov preferă ascunderea creativă și expunerea… umbrită, umbrită în lumina ce i-a călăuzit talentul și posibilitățile nelimitate ale desfășurării lui. Gheorghe Alexandrov rămâne mai departe un artist al liniei ce conferă siguranță și, totodată, un artist al liniei… nesigure ce caracterizează arta cu toate trăirile, simțirile și desfășurările ei.

Gheorghe Alexandrov

Gheorghe Alexandrov