Arhive etichete: Gabriel Enache

Gabriel ENACHE – Biografii contemporane – Bianca Marinescu…

C:\Users\Ionut\Downloads\gabriel enache.jpgBianca Marinescu; despre copilărie și despre muncile ei

Bianca Marinescu este copilul care pune în umbră indiferența, care, cu forțe proprii, amplificate de hărnicie, dăruire și talent, impune un mod de viață care deja impresionează și impulsionează dorința noastră de a admira și de a privi mai atent persoanele din jurul nostru, persoanele care vor și care pot să facă ceva pentru domeniul căruia s-au dăruit. Acestea toate sunt motivele care o încurajează și o încarcă pe sportiva de top în devenire, sunt mărcile care îi fac din ce în ce mai vizibilă prezența și sunt calitățile care umbresc posibilele mici scăpări sau căderi. Bianca Marinescu dezvoltă o capacitate de disciplină a personalității ei care o face de fiecare dată să nu scadă, să nu lase garda mai jos de unde era până atunci și să se vadă întotdeauna plusul, ceea ce a câștigat și a realizat cu fiecare etapă parcursă. Continuă să citești

Gabriel ENACHE – Cuțitul cu tEIȘ… La plecarea unui artist…

C:\Users\Ionut\Downloads\gabriel enache.jpgLa plecarea unui artist.

In memoriam Marin Petre Constantin.

„E greu să slobozești lauda, și totuși trebuie.”- (Virgil Ierunca)

Odată cu plecarea dintre noi a pictorului, a Maestrului Marin Petre Constantin, timpul artistic românesc s-a oprit, a stat în loc, s-a oprit puțin din mersul lui lăsând loc secundelor care urmau să poată înlocui temporal ceea ce fizic a plecat, a lăsat un gol, un mare gol. Continuă să citești

Gabriel ENACHE – George Geacăr… acumva

C:\Users\Ionut\Downloads\20160131_134929.jpgAcumva… Un poem, deci roman, atemporal

George Geacăr, acumva, Editura Casa de pariuri literare, 2016

George Geacăr este unul dintre puținii scriitori români contemporani care poate fi greu încadrat, încadrat nu numai într-un anumit gen, stil sau modă literare. Spun asta pentru că, la fiecare lectură a fiecărei cărți a lui, de fiecare dată am avut impresia, senzația că autorul este altul decât cel din volumul precedent. De aceea am curajul să afirm că specificul literaturii pe care o scrie George Geacăr este solipsismul, singurătatea indusă și ele, la rândul lor scurse într-o, într-un fel de singularitate, o stare de izolare impusă nu de scriitor ci de ceea ce el scrie, de literatura scrisă de el. Un caz rar, dar un caz. Scriitorul George Geacăr și literatura lui încep încet, încet să devină, să fie la propriu un caz, unul izolat, unul care a căutat izolarea și acum putem din păcate să îl impunem ca fapt literar. Continuă să citești

Gabriel ENACHE – Biografii contemporane – Mircea Alexandru Cotîrță

C:\Users\Ionut\Downloads\gabriel enache.jpgMircea Alexandru Cotârță și dezmeticirea fluidă a prozei onirice

Mircea Alexandru Cotârță scrie o proză lichidă, scrie o proză pe care de fapt o toarnă în forme mai mult sau mai puțin fixe, forme care pe parcurs o cristalizează și îi dau, într-un final, consistență. Proza acestui autor are o autonomie mascată în imagini puternic metaforizate și ascunse în hainele cuvintelor pe care le folosește. Nuanțele folosite sunt la început vizibile, după care ușor, ușor se transparentizează și te lasă să privești și să vezi înăuntru. Artisticitatea este una dintre marile caracteristici a acestui imperiu fantastic impus, un fantastic propus pentru a evidenția alunecarea, balansarea autorului și a poveștilor lui în lumile construite. Mircea Alexandru Cotârță are veleități de explorator nocturn și de trăitor diurn, are abilitatea de a-și împărți orele de zi și pe cele de noapte pentru a face să încapă, bine proporționate, stările lui, exorcismele finale care îl eliberează și îi golesc mintea fecundă. Continuă să citești

Gabriel ENACHE – Cuțitul cu tEIȘ…

C:\Users\Ionut\Downloads\gabriel enache.jpgOchi în ochi. Dialog…

Gabriel Enache/ Viorel Dobre

Un om al profunzimii, al adâncimii gândului și a timpului pe care l-a trăit și pe care l-a locuit, un adept tăcut și înțelept al ieșirii din timp, al asumării a unui fel de reverie, reverie cu aromă proustiană profundă. Era, acolo unde se afla, o întruchipare a miraculosului care se resoarbe, ca un fel de maelstrom în ralanti, cu sonorul oprit… Continuă să citești

Gabriel ENACHE – Cenaclul de Luni – 40…

C:\Users\Ionut\Downloads\20160131_134929.jpgO carte despre viața literaturii.

Cenaclul de Luni-40, ediție îngrijită de Ion Bogdan Lefter, Călin Vlasie, editura Cartea Românească, 2017

Cenaclul de Luni este cu siguranță un fenomen care nu (mai) poate fi evitat de nici o monografie sau istorie literară care urmează să apară, nu mai poate fi ignorat pentru că este acel fenomen care a găzduit și care a hrănit mărinimos ultima mare generație literară apărută la noi. Continuă să citești

Gabriel ENACHE – Biografii contemporane – Atena Gabriela STOCHIȚĂ…

C:\Users\Ionut\Downloads\gabriel enache.jpgAtena Gabriela Stochiță – Puterea iubirii de cuvinte

Atena Gabriela Stochiță este scriitorul care are harul prezenței, este tipul de scriitor care are acel simț ce întregește existența și toate trăirile care încap în ea, cu toate dedesubturile ei, vizibile sau nu. Scrie bucurându-se de acest fapt și dându-i totodată acestei îndeletniciri un fel de aură a gingășiei și a sensibilității, care o întregește ca scriitor. Starea de scris îi alimentează des și cu putere rezervele de energie, făcând ca rezultatele acestei încărcări repetate să se vadă firesc în toate cuvintele care se adună și formează cărțile ei. Viața pentru Atena Gabriela Stochiță este o compunere permanentă de vieți alăturate ei și bine văzute, este ceea ce îi hrănește fiecare zi și fiecare gest creativ. Continuă să citești

Gabriel ENACHE – Cuțitul cu tEIȘ…

C:\Users\Ionut\Downloads\gabriel enache.jpgOchi în ochi. Dialog…

Gabriel Enache – Ion Roiban

Despre rost și despre dedesubturile lui se poate așeza vorbirea, cuprinsă în culori de toamnă sau în culorile așezate peste noi de fiecare anotimp. Alungirea privirii duce spre capete de lumi interzise, oprite, ascunse mai mult sau mai puțin. Cu rost și ele, cu nume de lucruri care le compun și pe care le trimit năvală spre feluri de trăiri. Continuă să citești

Gabriel ENACHE – Vlad ZOGRAFI; Efectele secundare ale vieții…

C:\Users\Ionut\Downloads\20160131_134929.jpgDare de seamă despre profunzimile minții.

Vlad Zografi. Efectele secundare ale vieții. Editura Humanitas, 2016.

Efectele secundare ale vieții, romanul lui Vlad Zografi recent apărut, pare a fi (este?) o prelungire a eseului Infinitul dinăuntru, sună ca o amplificare extinsă a acelei scrieri profunde, metodă prin care Vlad Zografi (ne) revelează, cu ajutorul personajelor de aici, acele stări gândite și trăite în eseul menționat. Infinitul dinăuntru se revarsă, evadează, dă pe afară făcând vizibile efectele primordiale și/sau cele secundare ale vieții și pe cele ale lumii în care își manifestă gândurile și trăirile. Continuă să citești

Gabriel ENACHE – Biografii contemporane… Vasile POPA, artistul întrebărilor călătoare…

C:\Users\Ionut\Downloads\gabriel enache.jpgVasile Popa, artistul întrebărilor călătoare

Vasile Popa este artistul care ne propune nu un model, nu un fel de hărnicie exacerbată ci, cu armele pe care arta și talentul artistic i le pun la îndemână, ne face cunoscut, ne aduce la vedere, exemplul despre cum se așază lumea, cu ajutorul culorilor, în rama firească a picturii, a desenului, transportată din aceea, nefirească, a realității, a celor trăite și simțite de el ca om și ca artist în momentul (des)compunerii lor. Pictura, desenul sunt de fapt părțile văzute, care se lasă văzute, din ceea ce în lumină și din ceea ce, la adăpostul întunericului, trăiește de fiecare dată, cu fiecare ocazie pe care munca artistică i-o dă. Continuă să citești