Gabriel ENACHE – Biografii contemporane

Gabriel_EnacheEus Platcu (1935-2016) –  Apropierea literaturii de epidermă.

Eus Platcu a apărut în literatura română contemporană așa cum firea sa îl anunța: exploziv și degrabă delimitator de zone bine controlate și conduse de către autorul lor. Eus Platcu și-a impus stilul și prezența explozive cu grație desigur dar și cu seriozitate și cu armele cunoștințelor literare la vedere. Literatura pe care o scrie Eus Platcu este o literatură care își lasă văzută chiar esența, esențele ei, este adică acea literatură pe care o scrii tot timpul de și cu plăcere și pe care o aduci la cunoștința publicului (cititorului) atunci când tu (autorul) ești sigur de puterea ei de seducție. Eus Platcu este un scriitor cu adevărat matur și cu adevărat pătimaș, este un cenzor absolut al seriozității scrisului, al dependenței de el și, bineînțeles un evaluator sever al acestui act.

Eus Platcu își biografizează vizibil scrisul, îl mecanicizează personalizându-l și evitând cu duritate căderea în manierismul unificator și ducând actul scrisului spre desăvârșirea grațioasă și (i)luminată, rotunjită cu armele specifice ale unui tenace șlefuitor.

Eus Platcu își apropie literatura și cuvintele ei până la cea mai periculoasă limită, până la cea mai mare cotă a apropierii de trup, de trupul său textual și absorbitor de cuvinte, de cuvinte aromatizate, puternic și frumos mirositoare, de cuvinte care chiar în timpul lecturii își lasă simțit gustul lăsând urme în sufletul și în simțurile cititorului căutat.

Eus Platcu este un scriitor… reproducător, este un scriitor care nu ezită în a reproduce, a multiplica, a scrie și arăta viața în (cu) toate aspectele și personajele ei stimulând capacitatea cititorului de a cunoaște afectiv și de a trăi la rândul lui emoțional toate aceste aspecte (de)scrise de autor. Pentru a aduce toate acestea la vedere prin scrisul lui, Eus Platcu a trebuit să se elibereze de obsesii, de obsesia perfecțiunii scrisului său, de obsesia iubirii continue și fără sfârșit, de obsesia frumuseții și perfecțiunii proprii.

biografii_73Eus Platcu este un scriitor/reproducător desăvârșit al sublimului, al frumuseții concepută și percepută ce perfecțiune, al frumuseții acceptate ca mod de viață, ca mod prin care își caută desăvârșirea artistică. Reproducerea prin scris a frumuseții s-a transformat într-o reprezentare și o afirmare a deschiderilor largi și impresionabile perspective ale realității, a stării, a stărilor care ne înconjoară și care ne devoră artistic.

Eus Platcu este scriitorul care ne luminează obscuritățile, care aduce și pune în lumină identitățile mai puțin lăsate la vedere, ascunse de multe ori, producând deseori un fel de tensiuni spirituale și făcând să tresalte anumite motive poetice și anumite manifestări ale experiențelor sale. Eus Platcu dovedește prin scrisul său că atât în el cât și în creația sa are loc de fiecare dată și cu fiecare cuvânt scris transfigurarea, schimbarea care produce trecerea spre starea de poezie și de puritate a ei.

Eus Platcu stabilește și impune corespondențe insolite între scriitor și cititorii săi, între el și lume, între el și textul său. Literatura lui are o putere exorcizantă mântuitoare fiind uneori atinsă de un fel de magie mistică, de reculegere religioasă. În firea ei, literatura lui Eus Platcu este o literatură pentru inițiați, pentru dependenții de lectură și de capacitățile senzoriale ale scrisului și ale cititului. Eus Platcu scrie literatură pentru cititori desăvârșiți, pentru dependenți și degustători, făcând din fiecare frază scrisă un  fel de invocare estetică repetată și arătată la infinit.

Eus Platcu este un scriitor somptuos care scrie o literatură gestică și muzicală arătând și impunând particularități sonore și lipsite de artificiozitate. Eus Platcu este un scriitor în a cărei literatură se simte elementul muzical din cuvânt, este un scriitor componistic, al încastrării textului în trup, transformându-l într-un motiv textual tatuat și însemnat definitiv.

Eus Platcu își folosește literatura pentru a produce și pentru a  transmite stări sonore, reverberatoare, care pot fi simțite la propriu, care pot mișca și schimba… locul pe care cititorul ei îl deținea până atunci.

Eus Platcu își caută în continuare căile de apropiere și de pătrundere, de întoarcere în corp, în corpul textual, prin străpungerea epidermei ce-l ține, literar, exteriorizat.

GABRIEL  ENACHE  este licențiat al Facultății de Litere, Universitatea București, are un master în antropologie, e jurnalist cultural, poet, prozator și eseist…