Gabriel ENACHE – Biografii contemporane; Marin Petre Constantin, maestrul maeștrilor târgovișteni

gabriel_enacheMarin Petre Constantin, maestrul maeștrilor târgovișteni

Marin Petre Constantin și-a impregnat pentru totdeauna numele în istoria artei, dar și în istoria… facerii școlii artistice târgoviștene. La școala domniei sale a ucenicit și s-a format și afirmat o întreagă generație de artiști, o generație a cărei membri au spus, au rostit întotdeauna numele maestrului său formator cu respect și venerație. Marin Petre Constantin este unul dintre artiștii care știu să lase… urme, care își marchează traseul artistic cu tușe vizibile și sigure făcând din biografia și bibliografia sa o adevărată poveste a desăvârșirii creative.

Marin Petre Constantin și-a construit lumea artistică cu meticulozitate și foarte multă hărnicie și cu toate căutările ce-l țin în transă pe oricare artist subjugat vocației sale. Marin Petre Constantin nu s-a abătut de la sau din drumul său indiferent de ceea ce viața și lumea în care a trăit și trăiește i-a așezat în cale.

Pentru Marin Petre Constantin arta, pictura a fost în permanență rezultatul ecoului lăuntric pe care l-a lăsat să se „vizibilizeze”, să prindă viață și să își ducă, să își transporte și transpună povestea mai departe, cât mai departe. Toată creația artistică pe care a arătat-o până acum maestrul Marin Petre Constantin nu sunt altceva decât călătorii fără sfârșit, călătorii în timp(uri) și în spații dominate de reale coborâri la origini și de ridicări transhumantice transformate și transpuse artistic.

gabriel_enache_70_1

Artistul Marin Petre Constantin este unul dintre acei artiști car nu s-a… așezat niciodată, care nu și-a îngăduit odihna sau răgazul, care a preferat să caute și să transpună febril tot ceea ce la marcat și îmbogățit sau transformat artistic. Marin Petre Constantin nu și-a propus o artă vizionară, explozivă și a preferat să alăture firii sale fără de stare sobrietatea clasicului, importanța și valoarea culorii, rezultând de aici o artă vie continuu și fără de sfârșit, o artă care își… strigă perenitatea și care o arată în întreaga desfășurare a ei împreună cu fragilitatea caracteristică.

Marin Petre Constantin și-a și ne-a propus un model artistic și de viață sobru, complex și lipsit de căderi, dezinhibator și iubitor de libertate dar, în același timp, creator de dependență, o dependență creativă și născătoare de lucrări ce greu pot fi așezate într-un timp anume, într-o viață și trăire limitate.

Marin Petre Constantin ne propune și expune o artă a pasiunii mirabile, a dezvoltării continue a unui model și a unei tematici care își lasă la vedere pofta de viață trăită și posibilități de a fi de asemenea amplificate în permanență artistic. Arta stăpânită și permanent folosită de Marin Petre Constantin își ține aripile deschise tot timpul arătându-și disponibilitatea de a… pleca, de a-și lăsa autorul și privitorul în urmă pentru a-i putea citi urmele și a putea pleca în călătoria care îl poate elibera și completa pe fiecare dintre ei.

Marin Petre Constantin învie în permanență întâlnirile cu temele sale arătându-ne tot timpul o artă trăită intens, o artă histrionică și care așează în lumină o zonă neștiută, necunoscută până atunci a ceea ce privirea și trăirea artistului a putut să vadă. Marin Petre Constantin și-a deghizat viața în artă, în toate trăirile și manifestările ei, toate acestea ducându-le cu el cu un efort de memorare și de recuperare impresionant. Puterea de muncă și de viață ale lui Marin Petre Constantin sunt impresionante și desigur îmbogățite spiritual de disponibilitatea de a alege mereu să vadă tot ce îl înconjoară și îl ajută să se completeze și să se întregească.

Marin Petre Constantin este artistul călătoriei permanente și neobosite în lume și înspre sine însuși, este artistul care, după căutări uneori interminabile nu își încheie călătoria căutând ci continuând procesul regăsirii și al împăcării cu sine însuși.

Marin Petre Constantin și-a dedicat nu numai viața în întregimea ei artei ci și lumea care l-a compus și format a diluat-o creativ și creator în trăirile sale, în toate cele ce i-a compus și întregit arta.

Marin Petre Constantin este artistul care te invită mereu și mereu într-o călătorie pe care nu o poți parcurge niciodată până la capăt.