Gabriel ENACHE – Cuțitul cu tEIȘ…

Gabriel_Enache

celălalt corp. altul

în întuneric inima mea se făcea mică

se ascundea şi lovea cu putere în ceva

în ceva dur şi necunoscut

nu obosea niciodată

dar a fost o noapte în care inima mea a tăcut

a stat liniştită aşteptând amândoi

în acea noapte s-a întâmplat aşa

una dintre femei îl jelea pe bietul onică

alta se uita la un western şi mai avea grijă

de lumânări să nu se stingă

mamaia mă ţinea lângă ea. aproape.

îl gâdilam pe mort la tălpi

ca să văd dacă râde

mi se părea că da

aşa era moartea din corpul altuia.