Ioan N. RADU – Oamenii de ieri și de azi ai Dâmboviței

 

NAPOLEON NICOLAE ANTONESCU

Ioan N. RaduOrașul Moreni, a fost şi este unul dintre reperele importante ale istoriei petrolului românesc. Sonda de foraj sau de extracţie a petrolului a fost simbolul localităţii pentru mai bine de un secol. În timp, oraşul s-a dezvoltat, a devenit un important centru al industriei extractive a petrolului, al industriei constructoare de maşini şi, ca o consecinţă, în conformitate cu prevederile legiilor din ţara noastă, localitatea Moreni a fost ridicată la rangul de municipiu, pe 19 iunie 2003.

Peste doi ani, pe 17 iunie 2005, au fost distinşi cu titlul de Cetăţean de Onoare nouă personalităţi, din diferite domenii ale activităţii social – politice ale municipiului, din care am remarcat pe Napoleon Nicolae Antonescu, fost rector al Universităţii de Petrol şi Gaze Ploieşti, ca o persoană care de-a lungul vieţii s-a dedicat dezvoltării industriei petrolului în ţara noastră.

S-a născut la 20 octombrie 1934, în comuna Ederile (Iedera), cândva suburbie a municipiului Moreni. A urmat cursurile şcolii generale în localitatea natală, iar după absolvirea Şcolii Medii Tehnice de Petrol din Moreni, a frecventat cursurile teoretice şi practice de la Institutul de Petrol, Gaze şi Geologie din Bucureşti, obţinând în 1957 Diploma de inginer mecanic de petrol.

Între 1959-1976 a urcat treptele ierarhiei universitare devenind profesor din anul 1976 şi în paralel, în această perioadă, a pregătit şi a susţinut, în 1970, teza de doctorat cu tema: „Cercetări asupra construcţiilor lanţurilor cu role şi zale scurte folosite la transmisiile instalaţiilor de foraj”. Între anii 1970 şi 1979 a fost decan al Facultăţii de Maşini şi Utilaj Petrolier, după care au urmat funcţiile de prorector (1979-1987 şi 1992-1996) şi rector (1996-2004). În anul pensionării (2004), devine rector onorific al Universităţii de Petrol-Gaze din Ploieşti

Pe parcursul activităţii profesionale a participat la cursuri de specializare organizate la Illinois, Institute of Technology, Chicago, din Statele Unite ale Americii şi la Edinborough, Marea Britanie („Acreditarea finanţării învăţământului superior”). În calitate de profesor, a condus peste 200 de proiecte de diplomă şi a coordonat activitatea a peste 20 de doctoranzi (dintre care 5 din alte ţări). Având pregătirea necesară, a făcut parte în calitate de membru sau preşedinte în diverse comisii pentru obiective de investiţii de interes naţional, comisii de expertiză şi analize industriale, ştiinţifice şi didactice.

A publicat, ca autor sau coautor, 18 cărţi şi manuale, 140 de articole apărute în reviste din ţară şi din străinătate şi 125 de lucrări comunicate la diferite sesiuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale. A deţinut poziţia de Editor-şef al revistei naţionale „Jurnalul de Petrol şi Gaze, pe cea de membru în Comitetul de redacţie al revistei „Balkantrib” a Asociaţiei Balcanice de Tribologie, Sofia, Bulgaria şi de recenzor (timp de 10 ani) la revista „Applied Mechanics” (SUA).

Experienţa profesională i-a permis să se implice în realizarea a peste 150 de lucrări de cercetare ştiinţifică, cele mai multe pe bază de contracte interne sau internaţionale (Eureka, Tempus, Phare, Banca Mondială ş.a.) şi la organizarea în calitate de preşedinte, membru, raportor etc. la peste 30 de sesiuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Investigaţiile sale tehnice s-au concretizat în obţinerea a 13 brevete de invenţie: Compresor centrifugal (1985); Aparat pentru extracţie lichid-lichid la presiuni ridicate în sistem discontinuu (1986); Aparat pentru controlul nedistructiv al carburării ţevilor din reacţia cuptoarelor de piroliză (1989); Metodă şi dispozitiv pentru ridicarea şi aşezarea magneţilor permanenţi, de tip bară, pe suprafaţa unei structuri din oţel ferromagnetic (1995); Aparat pentru determinarea gradului de magnetizare, G.01.R33/02.BI.

Activitatea ştiinţifică a desfăşurat-o cu pricepere în următoarele domenii de competenţă: utilaj petrolier şi petrochimic (construcţie, fabricaţie, exploatare, mentenanţă); maşini unelte şi prelucrări mecanice; tribologie (frecare, uzare, ungere); meteriale (încercare, testare, recuperare); calitatea şi fiabilitatea utilajelor şi maşinilor; mediu şi poluare. A participat la schimburi, colaborări şi programe comune cu peste 20 de universităţi din: SUA, Marea Britanie, Franţa, Italia, Portugalia, Germania, Grecia, Spania, China, Siria ş.a. La unele din ele a avut şi calitatea de Visiting Professor.

A deţinut funcţiile de vicepreşedinte al Asociaţiei române de Tribologie (din 1980), de Preşedinte al Comisiei pentru învăţământ tehnic (din 1995) şi de Membru în Consiliul Naţional al Rectorilor (din 1996). Pe tărâm internaţional a deţinut poziţia de Vicepreşedinte (1996-1999) şi Preşedinte al „Balkantrib” (Asociaţia Balcanică de Tribologie, Sofia), membru al Asociaţiei Naţionale de Mecanica ruperii, Asociaţiei Naţionale de Sudură, al Asociaţiei Generale a Inginerilor din România ş.a.,

Pentru întreaga activitate didactică, ştiinţifică şi educaţională i s-au acordat titlurile de: membru de onoare al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România și de membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România. De asemenea, a fost onorat cu Ordinul Muncii, clasa a III-a, medalia Meritul Ştiinţific, peste 30 de diplome şi medalii de onoare din partea unor universităţi, instituţii ştiinţifice şi academice din ţară şi din străinătate. Datorită apreciatei activităţi social – politice desfăşurate, a fost ales deputat în Parlamentul României în două legislaturi. (1996-2004).

Titlul onorific de Cetăţean de Onoare acordat de Primăria Municipiului Moreni profesorului universitar dr. Napoleon Nicolae Antonescu, personalitate marcantă a învăţământului şi tehnicii, vine să confirme experienţa şi serviciile deosebite aduse forajului, extracţiei şi industriei petrolifere din ţara noastră.

Domnul profesor IOAN N. RADU e singurul campion mondial din istoria Târgoviștei, un pasionat cercetător în domeniul astronauticii, autorul unui număr impresionant de lucrări în domeniu și un spirit mereu tânăr…