Arhive etichete: Oameni de ieri şi de azi

Ioan N. RADU – Oamenii de ieri și de azi ai Dâmboviței

Ioan N. RaduPETRE GHEORGHE BÂRLEA  ŞI   SOCIETATEA „ASTRONAUTICA”

Cu o jumătate de secol în urmă, la poalele Turnului Chindia lua fiinţă, cu elanul specific oricărui început, Societatea „Astronautica”, prima cu acest profil din ţara noastră. Îndemnul iniţial a aparţinut Academicianului Elie Carafoli, fost elev la Liceul Militar „Mănăstirea Dealu” din Târgovişte, selectă unitate de învăţământ care, după un timp, a avut  şi o clasă de elită special alcătuită pentru elevul Mihai de Hohenzollern, viitorul rege al României. Venerabilul om de ştiinţă[1] a remarcat activitatea unui mic grup de pasionaţi în domeniu, conduşi de către cel care semnează aceste rânduri de evocare. Primii membri ai Societăţii au fost mai ales elevii care se avântau cu mult curaj pe noul drum al răspândirii astronauticii în România, educaţi în spirit civic şi profesional de o echipă de profesori entuziaşti ai fostului Liceu Nr. 2 din Târgovişte, de la alte licee, precum şi tineri ingineri, tehnicieni din oraş etc. Pentru înfiinţarea Societăţii  „Astronautica”, pentru formarea şi dezvoltarea acesteia ca o activitate didactică de educare a tinerei generaţii în spiritul  cunoaşterii şi cuceririi Spaţiului Cosmic, cadrele didactice de diferite specialităţi s-au implicat cu entuziasm în acest nou domeniu, în cadrul căruia, la activitatea tehnico-aplicativă, se practica, cu rezultate deosebite, lansarea de minirachete, dar şi rachetomodelismul, ca ramură sportivă. Continuă să citești

Ioan N. RADU – Oameni de ieri și de azi ai Dâmboviței ( Dimitrie Ciocârdia-Matila)

DIMITRIE CIOCÂRDIA-MATILA –  Poet şi revoluţionar

Ioan N. RaduDimitrie Ciocârdia-Matila a fost un cunoscut poet şi pamfletar al primei jumătăţi a secolului al XlX-lea, din Ţara Românească. Este autorul unui apreciat memoriu intitulat „Neamului românesc prea plecată plângere” în care a demascat multe dintre abuzurile fanarioţilor epocii respective. Dimitrie Ciocârdia-Matila s-a născut la 10 ianuarie 1798, în satul Săcuieni, comuna Gura Ocniţei, judeţul Dâmboviţa, ce este străbătut de şoseaua care leagă oraşele Târgovişte şi Ploieşti. Este fiul unui boier scăpătat. Deşi rămâne orfan la vârsta de opt ani, devine un tânăr autodidact pasionat şi cunoscător, aşa cum era moda vremii, al limbilor franceză şi greacă. La 18 ani, Ciocârdia-Matila se afla în preajma domnitorului Ţării Româneşti fanariotul Ioan Vodă Caragea (1812-1818), care a devenit faimos pentru primul cod de legi dat în Valahia („Legiuirea Caradja”), politicile fiscale excesive şi pentru măsurile efective luate împotriva epidemiei de ciumă bubonică din 1813, (‚Ciuma lui Caragea’). În 1829 ajunge al doilea vistiernic al Ţării Româneşti şi după 1830, când s-a înrolat în miliţia naţională ca praporgic (sublocotenent), ajunge chiar aghiotant domnesc. Continuă să citești

Ioan N. RADU – Oameni de ieri și de azi ai Dâmboviței

Ioan N. Radu

Fizician, meteorolog și profesor – Ion SANDU

In calitate de Director General al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, Ion SANDU a coordonat etapele de modernizare a activităţii de meteorologie din România, fiind convins că acest proiect a contribuit la crearea unei atitudini noi faţă de oamenii de mediu şi i-a făcut mai sensibili la riscuri, în scopul de a preveni şi diminua efectele asupra schimbărilor climatice. Continuă să citești

Ioan N. RADU – Oameni de ieri ai Dâmboviței – Preotul Nicolae M. POPESCU

NICULAE  M. POPESCUpreot erudit, istoric al Bisericii ortodoxe şi al culturii româneşti

Niculae_M_PopescuA fost unul dintre cei mai aleşi clerici ai Bisericii Ortodoxe Române, fiind înzestrat cu o  deosebită prestanţă, cu voce plăcută, cu vorbire aleasă şi cumpătată, fiind un predicator experimentat, cald şi sugestiv, săvârşind slujbe de o frumoasă înălţare sufletească. A fost un cărturar de o remarcabilă şi vastă cultură.  S-a născut într-o familie tradiţională de preoţi, în localitatea Dâmbovicioara, din judeţul Dâmboviţa, în ziua de 10 februarie 1881. A făcut şcoala primară în comuna Branişte, aproape de locul natal, apoi a urmat cursurile Seminarului „Central” din Bucureşti (1893-1901). A dat diferenţele de liceu la Colegiul „Sfântul Sava”, unde a obţinut şi bacalaureatul (1902).  A studiat Facultăţile de Teologie şi Litere şi Filosofie din Bucureşti, devenind licenţiatul acestora în anul 1907 şi respectiv 1908. La 29 august 1908 a fost hirotonit diacon la Biserica Mănăstirii Zamfira. Continuă să citești

Ioan N. RADU – Oamenii de ieri și de azi ai Dâmboviței

 

ŞTEFAN NICULESCU

Am arătat, într-un precedent articol, că localitatea Moreni este un nume cu rezonanţă în istoria petrolului românesc de aproximativ un secol şi jumătate şi cu toate că ponderea petrolului în economia localităţii a fost tot mai redusă, oraşul a rămas cunoscut industriei de petrol în ţara noastră şi chiar în străinătate. Continuă să citești

IOAN N. RADU – Oamenii de ieri și de azi ai Dâmboviței

 

GENERAL DE DIVIZIE GHEORGHE POTOPEANU

Ioan N. RaduGeneralul de divizie Gheorghe Potopeanu este un alt fiu de seamă al oraşului Târgovişte, pe care nu-l regăsim, aşa cum se întâmplă și cu alte zeci de personalităţi din diferite domenii ale vieţii sociale, în paginile Enciclopediei Municipiului Târgovişte, dar sperăm să apară în cea de-a doua ediţie a acestei importante şi necesare lucrări. A avut o activitate profesională şi socio–politică deosebită, a cunoscut satisfacţiile şi insatisfacţiile acestora, pe care le-a trăit cu demnitate în viaţa sa. Continuă să citești

Ioan N. RADU – Oamenii de ieri și de azi ai Dâmboviței

 

NAPOLEON NICOLAE ANTONESCU

Ioan N. RaduOrașul Moreni, a fost şi este unul dintre reperele importante ale istoriei petrolului românesc. Sonda de foraj sau de extracţie a petrolului a fost simbolul localităţii pentru mai bine de un secol. În timp, oraşul s-a dezvoltat, a devenit un important centru al industriei extractive a petrolului, al industriei constructoare de maşini şi, ca o consecinţă, în conformitate cu prevederile legiilor din ţara noastă, localitatea Moreni a fost ridicată la rangul de municipiu, pe 19 iunie 2003. Continuă să citești