Ioan N. RADU – Oamenii de ieri și de azi ai Dâmboviței; Ion M. NICOLAESCU

Ioan N. Radu

Alți oameni de ieri și alți oameni de azi… Continuăm să îi descoperim, continuăm să îi aducem în fața cititorilor noștri, cu recunoștință și prețuire… Și sperăm să-i regăsim și în viitoarea ediție a Enciclopediei orașului nostru…
 

ION M. NICOLAESCU

radu_76_1În baza studiilor şi cercetărilor efectuate capătă competenţă în domeniul reabilitării şi modernizării sistemelor de irigaţii. Concepe Modele matematice în descrierea fenomenelor ce privesc circulaţia apei în sistemul permanent dinamic sol-plantă-atmosferă, elaborând Procedee de dimensionare hidraulică a instalaţiilor de irigaţii şi a reţelelor de conducte şi canale din componenţa unui sistem hidrotehnic de irigaţii, dând soluţii de reabilitare si modernizare a sistemelor de irigaţii şi creând modele de stabilire a viabilităţii tehnice şi economice a lor. Nicolaescu M. Ion, s-a născut în familia gospodarilor de vrednică pomenire Vasilica şi Marin, la 13 aprilie 1940, în comuna Râul Alb, sat de moşneni amintit în documente în secolul al XVII-lea. A urmat şcoala primară din satul natal (1947-1951), şcoala elementară în comuna Pietrari din judeţul Dâmboviţa (1951-1954) şi a continuat studiile la Liceul teoretic „Ienăchiţă Văcărescu „, Târgovişte, între anii 1954-1957. Născut şi  crescut într-o zonă împădurită, parcursă de pârâul Râul Alb, care şi-a luat numele de la apa curgătoare care apare albă din pricina rocilor pe care le spală în scurgerea ei cu debite mari şi care uneori provoca distrugeri materiale, se îndreaptă către învăţământul tehnic, absolvind în 1963 la Facultatea de Hidrotehnică, secţia Hidrotehnică agricolă, Institutul Politehnic Iaşi, unde studiază proiectarea şi executarea lucrărilor de folosire a apei în spaţiul rural. Este căsătorit cu Ioana-inginer, născută (1941) şi educată în Galaţi, a lucrat la Institutul de Proiectare Îmbunătăţiri Funciare Bucureşti şi are doi copii Mihai – inginer (n. 1967) şi  Vlad – arhitect (n. 1973).

Activitatea profesională o începe în 1963, ca Inginer studii teren, activând la Institutele de Studii şi Cercetări Hidrotehnice, (1963-1965 ) şi Cercetări Îmbunătăţiri Funciare (1966-1969), Bucureşti. Obţinute prin concurs atestatul de Cercetător ştiinţific, (1969), la „Secţia Irigaţii „,  la ISCIF Bucureşti, unde activează până în 1972.  Între anii 1969-1970, se află la specializare ca Cercetător asociat la Universităţile de Stat: Colorado (Fort-Collins ) şi California (Davis). Devine, în 1972, Cercetător ştiinţific principal gr.3, la ISCIF Bucureşti. Continuă ca Şef colectiv cercetare la „Metode de udare şi instalaţii de irigare”, la Institutul de Cercetare şi inginerie tehnologică pentru irigaţii şi drenaje, Băneasa – Giurgiu, până 1979 şi continuă cu funcţia de Şef laborator şi program naţional de cercetare  la „Amenajarea terenurilor agricole pentru irigaţii”, 1979-1990. În 1981, obţine titlul de Doctor inginer, la Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare din Institutul Agronomic „N. Bălcescu” Bucureşti cu tema: „Contribuţii teoretice şi practice asupra fenomenului de scurgere la suprafaţă cu aplicaţii la udările pe brazde lungi”. Susţine cu competenţă, pe parcursul anilor 1970-1989, prelegeri la cursurile  postuniversitare şi pentru centrele de instruire a cadrelor din producţie.

După evenimentele din decembrie 1989, obţine atestatul de Cercetător ştiinţific principal gr. 1, 1990 şi funcţia de Director general, la ICITID Băneasa-Giurgiu, 1990-1991. În  anul 1991,  obţine prin concurs titlul  de Profesor la disciplina „Amenajări de irigaţii „, la catedra „Hidraulică şi îmbunătăţiri funciare”, Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului, Universitatea de Ştiinţe Agronomice, Bucureşti, iar în 1996, devine Conducător de doctorate în Ştiinţe Tehnice, specializarea  Îmbunătăţiri Funciare. Pe durata perioadei didactice deţine funcţia de Director SN „Îmbunătăţiri Funciare „. SA, Bucureşti (2001-2005) şi de Consilier şi cercetător principal grad I la Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Îmbunătăţiri Funciare (INCDIF), 2005-2009.

A reuşit să obţină de la OSIM trei Certificate de inventator, din care amintim: „Dispozitiv pentru acţionarea simultană a sertarelor unui tronson de conductă pentru irigarea prin brazde” (84052/1984), în colaborare cu Marinca FI., „Instalaţii cu deplasare mecanizată pentru udarea terenurilor agricole pentru irigaţii” (75974/1980) şi patentul nr. 105622 B1/1992.  Printre obiectivele principale ale activităţii ştiinţifice, dintr-un număr apreciat de repere evidenţiem: „Evaluarea impactului creat de modificările climatice asupra dimensionării lucrărilor de îmbunătăţiri funciare“, sau „Studiile şi cercetările pentru elaborarea documentaţiilor de inginerie tehnologică necesare fundamentării soluţiilor de proiectare în spaţiile: Olt -Vedea -Argeş, Bărăganul de nord, Podişul central al Moldovei” şi multe altele.

Experienţa în reabilitarea şi modernizarea sistemelor de irigaţii s-a concretizat în :

– „Stabilirea de soluţii si strategii pentru utilizarea eficientă a energiei de pompare în amenajările de irigaţii”. Beneficiar: DGEIFCA, Executant: ICITID, 1987. (colaborare)

– „Cercetări pentru fundamentarea soluţiilor de reabilitare – modernizare a sistemelor de irigaţii si stabilirea limitelor de exploatare eficienta a acestor”. Beneficiar: CNCSU, cod 183, tema 15, 1995 – 1998. (colaborare)

Este autorul a două cărţi de specialitate editate la Ceres, Bucureşti: „Irigaţii prin scurgere la suprafaţă,” (240 p.), 1981 şi „Tehnica irigaţiei prin brazde”, în volumul „Irigarea culturilor”, 1982 şi coautor la lucrarea „Irrigation system reform in central and eastern european countries” Ed. GTZ, Germania, 2006. Participă la activităţi internaţionale cu 15 materiale elaborate în colaborare cu Kruse E.G., Moisă M., Vişinescu I., Emilia Manole, ş a. A început cu:  „Automatic cut-back furrow irrigation system design”, Irrigation and drainage division, Proceedings of American Society of Civil Engineers, SUA. (1971). A continuat participând la Varna. (1994), Budapest (1995), (colab), Oxford, (1997), Penang, Malaysia. (1997),  Lisbon, Portugal, (1998) şi urmând cu  „Evaluating effects of irrigation system rehabilitation and modernization by establishing the vvater demand minimum level for profitable operation” – Proceeding of International Conference on the Challenges Facing Irrigation and Drainage in the New Millennium, Fort Collins, Colorado- USA. (2000) ;

A fost directorul unui Proiect internaţional de cercetare în colaborare (ICIF Bucureşti cu US DA – ARS Colorado) sponsorizat de SUA Naţional Scienge Fundasion u Irrigation water managemen tand pollution potetial using chemical fertiliser. (1973 – 1976) Lista lucrărilor publicate ca autor principal cuprinde peste 100 de articole apărute în revistele româneşti de specialitate ca „Hidrotehnica”, „Îmbunătăţiri funciare-seria A”, ş.a. De asemenea, peste 100 lucrări şi referate ştiinţifice privind studii, cercetare şi inginerie tehnologică în „Analele ICIFP-Seria. I. F”, „Buletinul ASAS”, „Buletinul AGIR”, dar şi lucrări prezentate la „Al XXII-lea Simpozion Naţional de Istorie şi Retrologie Agrară a României”, Deva, 2006, “Dezbaterea naţională ASAS”, 2008 etc.  A fost citat în literatura străină de specialitate în Automation of surface irrigation Summary of 15 yars USDA research & development, at Fort Collins Colorado– Research Report 179 (1980), în  Management of farm irrigation systems, ASAE Monograph 9  (1992).

Recunoaşterea activităţii  desfăşurate s-a concretizat în obţinerea titlului de Membru titular al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice (1991).  Din 1995 şi până în prezent este Preşedintele Comitetului Naţional Român pentru irigaţii şi drenaje de sub egida Comisiei Internaţionale IOD din cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite.  De asemenea, este Membru al Grupului european de lucru al Comisiei Internaţionale pentru irigaţii şi drenaje, al Centrului Naţional de Reconstrucţie a Râurilor,  etc.

Ne bucurăm că reuşim să îmbogăţim, astfel, zestrea Oamenilor de ieri şi de azi din spaţiul târgovişteano-dâmboviţean.