IOAN N. RADU – OAMENII DE IERI ȘI DE AZI AI DÂMBOVIȚEI

 

MALTEZEANU I. GRIGORE

Ioan N. RaduFiecare localitate rurală sau urbană din judeţul nostru, ca formă complexă de aşezare umană, cu mai multe sau mai puţine dotări edilitare şi funcţii politice, administrative, culturale, industriale, etc., cu un anumit grad de dezvoltare, ca o colectivitate formată din grupuri sociale diferite, se făleşte cu ce are mai deosebit, meritoriu şi impresionant. Din multitudinea de posibilităţi am ales Pucioasa, pentru a evidenţia oamenii de ieri ai acestei localităţi, care, cu aptitudini şi însuşiri deosebite, au dus mai departe prestigiul oraşului.

Aprecierea personalităţii medicului şi farmacistului Maltezeanu I. Grigore, cu titlul de Cetăţen de onoare al oraşului Pucioasa, vine ca o răsplată a rezultatelor muncii lui, practice şi teoretice, vine ca o recunoaştere a generaţilor prezente. S-a născut la 20 martie 1924, în oraşul Pucioasa. A urmat cursurile şcolii generale în oraşul natal, iar ale liceului la „Ienăchiţă Văcărescu” din Târgovişte, luând bacalaureatul în 1943. Urmează studiile superioare la Facultatea de Farmacie din Bucureşti (1943-1948), devenind licenţiat în farmacie cu drept de liberă practică şi în paralel, între 1944 – 1950, participă şi la cursurile Facultăţii de Medicină din Bucureşti, obţinând diplomă de medicină generală.

Activitatea profesională a desfăşurat-o în permanenţă la Bucureşti. Astfel, între anii 1950-1959, practică medicină generală la dispensare şi spitale din sistemul sanitar de stat şi pe cea de farmacist în unităţile „Centrofarm” şi la spitalele unde a funcţionat. În continuare, ocupă prin concurs posturile de specialist în anatomie patologică la Institutul „Victor Babeş”, 1959-1962; cercetător ştiinţific în farmacologie la Institutul de Cercetări Farmaceutice, 1963-1965; specialist şi cercetător ştiinţific în chimioterapie la Institutul Oncologic, 1966-1978.

Dornic de a fi la curent cu noutăţile profesionale, în perioada anilor 1958 – 1970, participă la Bucureşti la cursurile de perfectionare şi specializare CES (Centrul de Excelenţă în Servicii) astfel: anatomie patologică – Institutul „Victor Babeş” (1958-1962); exploatări funcţionale – Institutul de Cercetări Chimico-Farmaceutice (1963-1965); oncologie medicală – Institutul Oncologic (1966-1967); – perfecţionare în microscopie electronică Institutul Oncologic (1969-1970).

Concomitent, devine doctorand (1969-1972) şi obţine diploma de doctor în ştiinţe medicale şi farmacologie cu prof. A. Teitel , de la Facultatea de Medicină, Universitatea din Bucureşti. După plecarea din ţară, obţine naturalizarea în Franţa la 30 iunie 1981, cu păstrarea dublei cetăţenii: română şi franceză. În această situaţie, îşi desfăşură activitatea profesională în Paris, unde devine ataşat la spitalul Ancien Attache des Hopitaux, (1978- 1990, Serviciile Medicale Universitare (1978-1990), Spitalul „Tenon”, Facultatea „Saint Antoine”, Universitatea „Pierre et Marie- Curie” şi la Serviciile de Chimioterapie (prof. V. Israel), de Radioterapie (prof. A. Laugis), de Hematologie (prof. A. Combnsson), de Anatomie şi Citopatologie (prof. J. Roland).

A fost prezent în numeroase servicii private în cabinete şi laboratoare medicale (1982-1994) şi în farmacii (1993-1994-1997). Cu dorinţă vie de a acumula noi cunoştinţe participă la diferite cursuri de formare: perfecţionare în chimioterapie anticanceroasă – prof. dr. Georges Mathe – Institutul de Hematologie şi Imunologie „Villejuif” din Paris (1981-1984); specializare în nutriţie – Institutul de Dietetică, Spitalul „Hotel Dieu” (1984-1985); Facultatea de Medicină „Broussais” din Paris – prof. Henri Bour, prof. Guy Grand; perfecţionare în citopatologie clinică (Institutul „Curie”, Paris), 1986.

După revenirea din Franţa, în anul 2000, intră prin concurs ca cercetător ştiinţific principal gradul I la Institutul Oncologic din Bucureşti. A participat la diverse congrese, conferinţee, colocvii naţionale şi internaţionale unde şi-a prezentat rezumatele cercetărilor şi studiilor pe care le-a întreprins. Este autorul a peste 200 de lucrări ştiinţifice de specialitate (articole, comunicări etc.) în diverse domenii (clinic, anatomo-clinic, farmacologie, imunologie etc.) publicate în ţară şi străinătate. Dintre acestea amintim: Produse româneşti de chimioterapie anticanceroasă, 1977; Alimentaţia şi boala canceroasă, Bucureşti, 2002; Contra riscului de cancer, Editura Saeculum Vizual, Bucureşti, 2004.

Cercetările efectuate şi experienţa câştigată în timpul activităţilor sale de la Bucureşti şi Paris i-au adus doctorului Maltezeanu avantajul unei vederi şi interpretări pragmatice şi fiziologice a fenomenelor petrecute, la nivelul metabolic general, aspect de valoare deloc neglijabilă, în domeniul dietei alimentare al diagnosticului şi al anatomiei patologice. De asemenea,  a emis o teorie foarte mult evidenţiată de specialiştii domeniului din ţară şi străinătate privind schimbarea substanţelor active din alimentaţie, legată de o anume specialitate, faţă de diverse localizări în cancer corespunzătoare originii lor embrionare: ectoblast, enteblast şi mezoblast.

Ca o recunoaştere a fructuoasei activităţi desfăşurate, în 10 septembrie 1998 i se acordă diploma de Cetăţean de onoare al oraşului Pucioasa, iar în 2001 i se decernează titlul de membru de onoare al Academiei Române de Ştiinţe Medicale.

Am făcut această prezentare pentru a scoate în evidenţă „oameni de ieri ai meleagurilor noastre dâmboviţene” care nu sunt consemnaţi în lucrări destinate acestui scop, cu speranţa că viitoarele publicaţii apărute la nivel local sau judeţean, o vor face.

Domnul profesor IOAN N. RADU e singurul campion mondial din istoria Târgoviștei, un pasionat cercetător în domeniul astronauticii, autorul unui număr impresionant de lucrări în domeniu și un spirit mereu tânăr…