Larisa Ioana MILEA – Poate dispariția unor ocupații să ajute la progresul economic?

larisa_mileaSocietatea umanӑ a fost ṣi înca se aflӑ în continuu progres încӑ de la fondarea ei. Evoluția pe diferite planuri, în diversificate domenii de activitate, în multiple și distincte contexte ne-a adus în secolul vitezei, mileniul trei. Modernizarea a impus adaptarea fiecarui sistem existent la condiṭiile realităṭii actuale. Astfel, sistemul economic, a suferit modificӑri treptate,  în funcție de acṭiunile populaṭiei. Acesta, prin complexitatea lui covarṣitoare, asigurӑ buna funcṭionare a mediului social. Interconexiunea dintre consumatori și producători face să existe ECONOMIA. Fӑrӑ permanenta lui monitorizare, consecințele ar fi de proporții considerabile.

Astfel, necesitatea inovaṭiei a impus întotdeauna crearea a noi locuri de muncӑ pentru agenții economici. Consider cӑ acest fapt nu este doar necesar progresului, ci este fӑrӑ doar ṣi poate crucial susṭinerii sistemului. Apariṭia noilor tehnologii moderne care au avut ca principal scop uṣurarea vieṭii omului ṣi care ulterior ṣi-au atins ṭelul scontat a impus renunṭarea la anumite profesii. Sacrificiul a fost obligatoriu. Eliminarea anumitor meserii care prin practicarea lor ar duce la risipӑ va determina naṣterea altor meserii, care se vor plia mai bine pe cerinṭele prezentului. Pot susṭine acest argument facând trimitere la o lege a chimiei care se enunṭă astfel: „nimic nu se pierde, nimic nu se câștigӑ, totul se transformӑ”.

Creṣterea netӑ a locurilor de muncӑ este strâns legatӑ de prezenṭa afacerilor noi. Influenṭa politicӑ asupra sistemului economic de cele mai multe ori se dovedeṣte a fi nefastӑ datorită cunoaṣterii insuficiente a mecanismelor care stau la baza funcṭionării sistemului. Ca urmare, progresul este de cele mai multe ori afectat vizibil, uneori se continuӑ lent, alteori stagnează pur și simplu. Deciziile celor pe care am decis sӑ îi avem în frunte în mod cert nu sunt, în esenṭă, luate pentru sprijinul real al societăṭii. În majoritatea cazurilor manipularea ne face sӑ credem cӑ aṣa este cel mai bine ṣi că eṣecurile se produc din cauza fraudelor sau din cu totul alte motive, însa în realitate situṭia  este cu mult diferitӑ. O aprofundare a acestei lumi concrete poate face luminӑ în cazul maladiei politice care se extinde asupra sistemului economic.

Sunt de părere ca dispariția unor locuri de muncӑ este un pas riscant pe piaṭa  muncii. acolo unde crearea altor afaceri noi, respectiv locuri de muncӑ noi, este de domeniul incertului. Însӑ, riscurile sunt necesare atunci când vorbim de evoluṭie. Greṣelile se pot produce. Acestea trebuiesc asumate ṣi drumul trebuie continuat.