Mihai STAN – Istoria Târgoviştei. Cronologie enciclopedică – unica şi marea cronică a Cetăţii de Scaun

Ist. Târg.Lansată pentru prima oară în 2005 sub auspiciile Editurii Bibliotheca, „Istoria Târgoviştei. Cronologie enciclopedică”, operă monumentală a binecunoscutului om de cultură târgoviştean George Coandă, lucrarea a ajuns, în acest an, la cea de-a treia ediţie definitivă. La solicitarea Primăriei municipiului Târgovişte, această istorie, unică prin faptul că este cea mai complectă cronică a ilustrei cetăţi voievodale, începându-şi derularea din urmă cu peste un milion de ani, mergând până la zilele noastre, a fost supusă de către autorul său unui proces susţinut de addendare şi corigendare, astfel că, acum, în cele aproape o mie de pagini, în format academic, cititorul obişnuit dar şi cercetătorul ştiinţific pot străbate cinci orizonturi fundamental, de cunoaştere: istoria propriu-zisă pe epoci: preistorie, antichitate, Evul Mediu, Renaştere, timp de tranziţie fanariotică, epocile modernă şi contemporană; folclor urban şi periurban; mărturii ale unor mari personalităţi (secolele XIX-XX); o addendă synopsis (geografic, fişele biografice ale celor 41 de voievozi rezidenţi la Târgovişte, cât şi ale mitropoliţilor şi arhiepiscopilor Ţării Româneşti, primarilor oraşului, Cetăţenilor de Onoare, monumente de for public, editurii şi tipografii); un bogat album iconografic.

 Pentru Editura Bibliotheca, editarea acestei opere istoriografice monumentale reprezintă un motiv de satisfacţie pentru că, prin construcţia sa ştiinţifică şi format, este o premieră fiind, totodată, un model de modernitate în domeniul monografismului istoric. Este de precizat că, George Coandă a adus numeroase date inedite, a completat unele goluri şi, cea ce-i conferă credibilitate, a preferat să redea nud evenimentele, ferindu-se de interpretări subiective. A aplicat bunul principiu „sine ira et studio”. Tocmai de aici şi caracterul fundamental al acestei opere istoriografice care va rămâne neîndoielnic, un adevărat monument cărturăresc semnat George Coandă.