Radu STATE – În Târgoviştea anului 1965

Radu_State1965… Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român trasa o nouă traiectorie Republicii Populare Române, devenită din acest moment, Republica Socialistă România. Deşi teoretic începuse un proces de delimitare a regimului comunist român de cel sovietic, instituţiile româneşti erau încă de factură sovietică şi se mergea înainte folosindu-se vechea terminologie, în desemnarea lor.

Prin urmare, oraşul nostru era condus de Sfatul Popular, dar e adevărat că denumirea era asemănătoare cu cea a organismului politic medieval, care sprijinea voievozii români în guvernarea Ţărilor Române.

1965… an extrem de secetos şi, cu toate eforturile propagandistice specifice acelor timpuri, conducerea Târgoviştei recunoştea, într-o şedinţă a Comitetului Executiv, lipsa de pe piaţă a unor alimente de strictă necesitate, precum cartofii şi mălaiul.

La capitolul „plusuri” trebuie amintite investiţiile în suprastructură: acum se asfaltau străzile Poet Gr. Alexandrescu, Mr. Brezişanu, Al. I. Cuza, precum şi străzile microraionului III şi tot acum se montau 2.237 m.l. de borduri (ceea ce ne demonstrează că aceasta e o meteahnă veche la români!).

Referindu-se la succesele obţinute în privinţa iluminatului public, materialele oficiale vorbeau despre o extindere a acestuia la nivelul oraşului, aceasta chiar în condiţiile existenţei unor dispoziţii clare de la guvern, privind reducerea cu 30%, a iluminatului public existent. Pentru asta, edilii oraşului au hotărât să scoată mai multe lămpi de pe străzile Poet Gr. Alexandrescu şi Al. I. Cuza unde, susţineau aceştia, ele erau prea des aşezate.

Sunt şi câteva „capitole” pe care mi-e greu să nu le amintesc, chiar şi numai pentru faptul că atunci stăteam mai bine: spre exemplu, la tarifele percepute de Primăria Târgovişte pentru anumite servicii, voi aminti apa pentru care se plăteau 0,42 lei/m.c., serviciul de canalizare, plătit cu 0,15 lei/m.c., în timp ce pentru ridicarea gunoiului menajer, târgoviştenii plăteau suma de 0.92 lei/lună, de persoană.

1965… Târgoviştea trecuse în principiu, ca şi ţara toată de altfel, de anii grei de după instaurarea comunismului şi începea să parcurgă o perioadă de dezvoltare ce continua şi în deceniul următor.

2014…

RADU STATE este doctor în istorie, consilier principal la Serviciul Județean Dâmbovița al Arhivelor Naționale și ardelean de Târgoviște…