Mircea DRĂGĂNESCU – Alte oglinzi de nisip

Mircea_Drăgănescu

1.

a lu chinică

era tata băiatul firav
a lui drăgănescu ce avea
prăvălie cu de toate, coloniale,
făină, zahăr, cuie, cherestea şi ţuică
de prună… din Gratia
şi pentru că nu era zdravăn la muncă
l-a dat la carte la Mihai Viteazu
de de unde făcând Dreptul
a ajuns avocatul săracilor…!!!

2.

Desculţ
prin Titul meu nebun
de noutăţi ciudate amoroase
fără să ştiu ce să mai spun
de noi reumatisme
de prin oase…

desculţ
şi fără de veşmânt
cu sulimanuri şi minciuni frumoase
mă-arăt aşa cum cred că sunt….!!!

3.

Omagiu

Acum la vârsta senectuţii,
prin spitale şi farmacii
mă întâlnesc cu tot felul de
îngeri, ce mă oblojesc, mă îngrijesc,
sau îmi prescriu doctorii….

şi dintr-o dată sunt mândru şi ameţesc
pentru că îmi dau seama
că fără să ştiu
am fost profesor
unui liceu îngeresc…..!!!!!

4.

Să te amesteci în tărâţe
şi te vor mănca porcii
să crezi că mirosurile crinilor te salvează…
fără să ştii că
moartea este aproape
atât în cocină cât şi în
eden….!!!

5.

Să-ţi duci crucea
până la capăt
nevinovat
să fi
fost arătat cu degetul
să fi fost murdărit cu zoaie
cei mai iubiţi să te conteste
să-ti reproşeze toată inexistenta
poveste
să trăieşti într-un oraş
de interlopi

în care Eminescu
nu ar găsi fără soţ
nişte plopi…

6.

Este ca într-un turneu
între ieri şi înspre mâine
unde eu nu mai sunt eu
deşi „doamna” se întinde
către ce nu voi mai fi

doar cuvinte trimbulinde…..!!!!!

7.

Alergi, alergi,
un Maraton
cu un sfârşit
care se ştie

victoria poate va fi
doar pe
hârtie….!!!

8.

La ce să te mai gândeşti când totul este găndit
Ce să mai alegi când totul este ales
Ce să mai găndeşti când totul este gândit
de cei pentru care gândul nu este gănd
ci doar vânare de vânt
spre cel ales de cel ne-nţeles…

la ce să să te mai înfiori
când ştii că sfârşitul va fi
între flori….!!!

9.

Am văzut oameni
cu grumazurile plecate
am văzut oameni suferind
demn
am văzut oameni preferând să moară
pentru ideile lor..

nu am văzut
oameni cu sufletul demnităţii

erau deja morţi…!!

10.

Şi te iubesc femee
căci vreau să am urmaşi
deşi pe-o filă albă
te zugrăvesc camee
de carne şi iubire
ce viitoru-mi
laşi…..!!!

11.

E toamnă iar
şi lacrimile ploii
sunt doar cristale pe trotuar
în care ne-oglindim iar tineri
deşi ne îndreptăm
spre un orizont
neclar….!

12.

Moartea lui Carbonieri

Trăiesc în recluziunea insulei Titului
în fiecare zi evadează cîtecineva
astăzi a evadat Covrig
vieţaş şi om de onoare

la tatiana îşi etala
dexteritatea la tabinet
şi la iubirea de nepotul
de care avea grijă…

astăzi a evadat Covrig
vieţaş şi om de onoare…..

13.

nedumerit înainte de ceea ce mi se va întâmpla
voi fi condamnat
voi fi diagnosticat cu o boală mortală
dragostea pentru viaţa morală
pentru un hematom la călcîiul lui Ahile
pentru movul din unele încrucişate
zambile….
nedumerit de ceea ce
mi se va întâmpla

să nu te miri
şi să nu suferi de loc draga mea
de loc draga mea….!!!

14.

Bucureştiul ca un labirint fără reguli precise,
trasate de un Dedal diliu,
cu circumvoluţiunile desigur ucise…

Bucureştiul ca un turn babel fără habar
în care toţi aiurează
şi-n care hoinar
nu mai poţi naviga
cu mintea întreagă şi trează….

Bucureştiul care a încetat a fi a lui Bucur
în care tot mai greu îmi e să mă bucur…..!!!