Mircea DRĂGĂNESCU – Alte oglinzi de nisip

Mircea_Drăgănescu

1. Să ne curăţim trupurile şi sufletele

de toate păcatele noastre

şi să ne arătăm în faţa jertfei Lui

cu pioşenie şi smerenie

căci a Lui este Împărăţia lumii acesteia

întru salvarea pentru care

El s-a jertfit…!!!!

2. Sân

Îmi repeţi cu obstinaţie
că sânul tău nu este un simbol sexual
fiind doar un dar al iubirii
de bună voie şi nesilită de nimeni
până când moartea ne va despărţi….

în timp ce în căuşul pumnului meu
tresare inima ta dovadă că încă mai
suntem….!!!!

3. Vlăduţ

Vlăduţ a murit
oraşul cetate a gunoaielor
se îndepărtează pustiu

Vlăduţ nu mai este
să îl populeze
cu fantasmele sale:
festivalul Nichita Stănescu,
festivalul Mihai Eminescu,
adunând români de pretutindeni
din Basarabia, din Banatul sârbesc….

Vlăduţ cu paşii lui legănaţi
marinar pe apele visului
nu mai este…
iar noi înotători bezmetici
nu îl mai găsim
printre ruinele
cetăţii Târgovişte scufundate
Atlantidă a românităţii
care se pierde într-o Europă
anostă….

4. Fariseism…

Cât vei vrea să pari
a-ţi curăţa viaţa ta
atât va persista
pata…!
ta….!!