Mircea DRĂGĂNESCU – Arhivă sentimentală; Aprilie 2012…

Mircea_DrăgănescuTitu moare! O localitate se stinge în momentul când își uită istoria, când devine abulic. Una dintre casele de referință din Titu este pe cale să devină istorie, să fie demolată de cei care se vor ca și alte personaje sinistre ”ctitori de nimic”, de kitschuri. Este vorba de casa familiei Săvulescu, familie de vechi și valoroși cărturari, devenită prin moartea doamnei Săvulescu, Protoieria Titu. Familia Săvulescu este emblematică pentru Titu, pentru titenii autentici, iar nu pentru veneticii care vor să o dărâme.

Se știe că Nicolae Săvulescu a fost un strălucit profesor de matematică, iar Wilhelmina, soția sa, un reper moral și intelectual al vechii urbe. Sub îndrumarea lor s-au format multe generații de adevărați intelectuali și oameni de bine. Copii lor au avut cariere strălucite în domeniul fizicii fluidelor și explorării petroliere. Profesorul universitar Ștefan Săvulescu, inginerul diplomat Mihai Săvulescu, precum și publicista și scriitoarea Aurelia Matei Săvulescu fac cinste familiei lor și nu în ultimul rând localității de origine –Titu – în țară și în străinătate… Titu moare!

În loc de recunoștință și eventual o placă memorială, Casa Săvulescu este propusă pentru demolare…. și uitare. Vorbind cu un prieten arhitect, acesta îmi spunea că orice demolare a unei clădiri vechi este o crimă, cu atât mai mult în acest caz, când valorii arhitecturale i se adaugă valoarea simbolică și sentimentală. O crimă anunțată….

Aprilie 2016… Au trecut ceva ani, au venit alții la putere, iar bătrâna casă tot mai obosită încă așteaptă…

MIRCEA  DRĂGĂNESCU  este absolvent de filosofie și este membru al Uniunii Scriitorilor din România…