Arhive etichete: Cornel MĂRCULESCU

Cornel MĂRCULESCU – Relația cu istoria

https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t34.0-12/15879210_10154843357166308_2020571404_n.jpg?oh=e8940164df40a4bc93f650a04c4eac18&oe=586FD7D4PICTORI ROMÂNI PARTICIPANŢI OFICIALI LA RĂZBOIUL

DE INDEPENDENŢĂ 1877-1878

După implicarea României în războiul din Balcani împotriva Imperiului Otoman, la sugestia lui Carol Davila, primul ministru I.C. Brătianu, a solicitat un grup de pictori români care să însoţească trupele române pentru a surprinde imagini ale luptelor purtate de trupele româneşti, imagini ce urmau, în intenţia autorităţilor, să fie folosite de ziarele româneşti. Continuă să citești

Cornel MĂRCULESCU – Relația cu istoria

https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t34.0-12/15879210_10154843357166308_2020571404_n.jpg?oh=e8940164df40a4bc93f650a04c4eac18&oe=586FD7D4ÎN MEMORIA DASCĂLILOR NOȘTRI

ION BĂLĂŞESCU (18.X.1907 – 27.XI.1987)

Presimțind parcă trecerea în neființă în anul 1987, Ion Bălăşescu a început să îşi scrie memoriile, intitulate de el Din ale vieţii valuri (18.X.1987). Astăzi prin bunăvoinţa familiei care ni le-a pus cu amabilitate la dispoziţie, am încercat să îi creionăm un scurt portret biografic bazat chiar pe aceste memorii, păstrând o serie de paragrafe din lucrarea sa. Continuă să citești

Cornel MĂRCULESCU – Relația cu istoria

https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t34.0-12/15879210_10154843357166308_2020571404_n.jpg?oh=e8940164df40a4bc93f650a04c4eac18&oe=586FD7D4George Enescu, restauratorul Bisericii Sfinții Împărați din Târgoviște (1919)

Biserica „Sfinții Împărați” din Târgoviste, a fost ctitorită la 15 septembrie 1650 de către Matei Basarab şi soția sa Elena, ca o replică a bisericii Stelea, edificată de Vasile Lupu în semn de împăcare față de domnul Țării Românești. A fost biserica favorită a voievodului Matei Basarab, având ca hram pe Sfântul Nicolae, hramul familiei lui, așa cum doamna Elena se îngrijea de cealaltă biserică, tot cu același hram, vechea ctitorie a lui Manea Vornicul și a jupâniței Vilae (1527), Biserica Sf. Nicolae Andronești, considerată biserica personală a doamnei. Prima pisanie a bisericii situată deasupra uşii de la intrare, scrisă pe piatră, făcând corp comun cu portalul, atestă ctitorul acesteia: ,,Cu vrearea Tatălui şi cu ajutorul Fiiului şi cu sporul (D(u)hului s(fâ)ntu îndea / mnatu-s-au creştinul domnol Mateiu Basărab voevod i g(o)s(po)jda ego Ilina de / au zidit această s(fâ)ntî bisericî hramul s(fân)tăi Nicolae de în temelie pânî în să / v(â)rşit ca s(ă) le fie pomeană în veaci. Ispravnic Hagi Costandin. Pis m(e)s(e)ţa sep(tembrie) 15 dnă, văleat 7159”. Continuă să citești

Cornel MĂRCULESCU – Relația cu istoria

https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t34.0-12/15879210_10154843357166308_2020571404_n.jpg?oh=e8940164df40a4bc93f650a04c4eac18&oe=586FD7D4Încercări de restaurare a Mitropoliei din Târgoviște la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX

În anul 1881, era trimisă în judeţul Dâmboviţa de ministrul Cultelor, V. A. Urechia, o delegaţie alcătuită din Ioan Slavici şi arhitectul Gheorghe Mandrea, care avea ca sarcină constatarea stării monumentelor dâmboviţene. În acest context, Ioan Slavici şi arhitectul Gheorghe Mandrea au reușit să inventarieze doar o parte din monumentele oraşului, prezentând în raportul lor starea acestor edificii. Astfel, comisia a constatat starea jalnică în care se găsea Mitropolia, pe care au analizat-o cu riguroasă atenţie, și observând că aceasta suferise schimbări faţă de planul original, tencuiala era căzută şi apa de ploaie se scurgea pe ziduri infiltrându-se în ele. Continuă să citești