Profesorul Mihail D. Dumitru, un îndrăgostit de natură

de Ioan N. Radu

Ioan N. RaduÎn articolele publicate la rubrica Oamenii de ieri ai Târgoviștei, pe cât a fost posibil, am încercat să prezentăm personalităţi marcante de pe meleagurile noastre, care nu au fost menţionate în lucrările apărute în acest scop, la nivelul oraşelor, municipiului sau judeţului nostru. Se consideră că evidenţierea contribuțiilor unei personalităţi contemporane este un demers anevoios, din lipsă de perspectivă şi din motivul că, spre a nu crea anumite discuţii, trebuie să fii maleabil când analizezi activitatea celor în viaţă. De aceea, ne-am gândit că ar trebuit să fie prezentate la rubrica noastră și personalităţi contemporane pe care viitorii pasionaţi ai domeniului să-i găsească mai uşor.

În acest sens, prezentăm acum pe profesorul Mihail D. Dumitru, un pedagog şi cercetător care a reuşit să dea o formă bine conturată activităţilor sale şi, totodată, să scoată în evidenţă şi să sprijine orice elev talentat, îndemnându-l spre a colabora la activităţile extraşcolare specifice biologiei, ecologiei şi protecţiei mediului.

Mihail_DumitruMihail D. Dumitru s-a născut la Tătărani, judeţul Dâmboviţa, la 20 ianuarie 1942. A urmat şcoala primară în satul natal şi a absolvit Liceul „Ienăchiţă Văcărescu“ din Târgovişte, în anul 1960. Studiile universitare şi le-a făcut la Universitatea Bucureşti, la Facultatea de Biologie, secţia Biologie – Geografie, unde la lucrarea de stat susţinută în 1965, a obţinut nota „10 cu distincţie”. După absolvirea facultăţii, a fost numit profesor titular în învăţământul gimnazial, activând la catedră în localităţile judeţului: Adânca, Mija, I. L. Caragiale, Săcuieni, la Casa Pionerilor din Târgovişte (1981 – 1989) şi la Liceul „I. H. Rădulescu” (1991 – 2007). A devenit Inspector Şcolar la Biologie (1990) în cadrul instituţiei Judeţene Dâmboviţa şi cadru universitar asociat (lector, conferenţiar) la Universitatea „Valahia”, Facultatea de Agromontanologie, din Târgovişte, în perioada anilor 1992- 2002. Atât ca profesor în învăţământul preuniversitar, cât şi în cel superior, dar şi ca inspector şcolar a participat la olimpiadele şcolare, concursurile şi simpozioanele naţionale şi judeţene, tabere şi expediţii, etc., obţinând premii la fiecare activitate, concretizate prin diplome, medalii etc. În 2007, a ieşit la pensie de la Liceul „I. H. Rădulescu” din Târgovişte.

Are o vechime în cercetare de 52 de ani. A fost cooptat în 1962, ca student, într-un colectiv de studiere minuţioasă şi efectuată sistematic în domeniul biologiei. În anul patru de studii a fost laureat la Sesiunea naţională ştiinţifică studenţească. Între anii 1979 şi 1881 realizează Grădina Botanică Montană „Marin Păun” de la Rânca, din muntele Parâng, pe o suprafaţă de 6 hectare, unică în România. În 1980, şi-a obținut doctoratul în biologie la Universitatea din Bucureşti, cu o teză privind Cercetări asupra florei şi vegetaţiei subcarpaţilor dintre Ialomiţa şi Dâmboviţa. Studiind natura judeţului, ani mulți, a propus Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa 3 situri de importantă europeană, 8 noi rezervaţii ştiinţifice, 15 noi specii de plante spre ocrotire. A alcătuit Lista Roşie cu plantele monument al naturii, relicte, periclitate şi vulnerabile din judeţul Dâmboviţa.

Din lucrările publicate se poate constata că a efectuat cercetări în domeniile: botanică, geobotanică, ecologie, protecţia mediului, micologie-macromicete, etnobiologie, genetică etc., participând cu lucrări la simpozioane organizate în peste 23 de oraşe din ţară, dar şi la Salonic – Grecia şi Malaezia. În activităţile practice a experimentat şi introdus în cultură numeroase plante spontane (medicinale, ornamentale, protejate şa.), iar rezultatele obţinute au stat la baza comunicărilor făcute. A scris mult, peste 300 de lucrări stiinţifice comunicate la nivel local, naţional, internaţional din dorinţa de a contribui la ridicarea cunoaşterii conţinutului biologiei şi de mediului din bazinul nostru dâmboviţean şi din alte regiuni ale ţării.
Rezultatele cercetărilor sale au fost adunate in următoarele cărţi: Drumeţia şi excursia tematică în activitatea cercurilor ştiinţifice cu elevi, premiată cu locul întâi, în 1989. Ghidul excursiilor biologice în împrejurimile Târgoviştei, 2001.
În colaborare cu alți autori a mai scris: Flora şi vegetaţia judeţului Dâmboviţa, 2011, Dicţionar enciclopedic de mediu, două volume, 2005, Plantele lemnoase cultivate şi parcurile din Judeţul Dâmboviţa, 2014. A conceput pentru publicul larg patru calendare tematice de ecologie (2) şi cu ciuperci (2). A participat cu lucrări la Congresul Internaţional Româno-American de la Târgovişte, al II-lea Congres Naţional de Biologie „Emil Racoviţă”, Iaşi, 1992, Conferinţele Naţionale de Ecologie (Arad – 1984, Piatra Neamţ – 1988, Mamaia – 2007, Galaţi – 2009), Conferinţele Naţionale de Biologie (8). De asemenea, a participat la Simpozioanele internaţionale Valori ecologice, 2008 – 2011, Iaşi, Copii, salvaţi Planeta Albastră, Moreni, 2013, la Conferinţele cu profesorii preuniversitari (5), la Sesiuni ştiinţifice (190), În domeniul activităţii didactice, în permanenţă a îmbinat cercetarea ştiinţifică cu activitatea didactică şi cu cea extraşcolară. A folosit sistematic experienţa pedagogică proprie în domeniul specialităţii sale, participând activ la Concursul Naţional Proiecte de mediu, organizat de Liceul „I.H. Rădulescu” Târgovişte (1999 – 2009). De asemenea, a participat la taberele ştiinţifice şcolare de la Horezu (apicultură), Bucegi (ecologie) şi Tătărani (protecţia mediului), la Concursurile Naţionale intitulate Delta Dunării, Măreţia omului, Prietenii naturii, Protecţia mediului , la expediţii în Bucegi etc. A fost iniţiatorul şi organizatorul Simpozionului interjudeţean Natura şi Omul. Elevii şi studenţii antrenaţi la aceste acţiuni au obţinut numeroase medalii, cupe, diplome etc. Având înclinaţie pentru studiu şi plăcerea de a juca şah, a antrenat elevii şi studenţii pentru practicarea acestui sport, organizând cercuri şi concursuri şahiste. Are categoria a doua la acest sport.

La nivel naţional, a fost cooptat ca membru activ la Societatea de Ştiinţe Biologice, la Societatea Română Ecologice şi Societatea Română de Geografie, la Societatea Argessis Piteşti. În anul 2005 a primit Diploma „Gheorghe Lazăr”, clasa I şi Diploma de Excelenţă în Învăţământ, 2010.

Deşi, în general, avem sentimentul muncii împlinite, totuşi, sunt convins că produsul muncii noastre este susceptibil de îmbunătăţiri. De aceea, m-am gândit că ar trebui să fie prezentate în articolele viitoare cât mai multe personalităţi din etapa contemporană, pe care viitorii cercetători să le găsească mai uşor pentru a le analiza activitatea desfăşurată pe parcursul vieţii.

Domnul profesor IOAN N. RADU e singurul campion mondial din istoria Târgoviștei, un pasionat cercetător în domeniul astronauticii, autorul unui număr impresionant de lucrări în domeniu și un spirit mereu tânăr…