Paul Ioniţă, artistul detaliului (ne)văzut

de Gabriel Enache

Gabriel_EnachePaul Ioniţă a spus despre el într-un interviu că se consideră un artist al detaliului. Într-adevăr, putem afirma despre acest artist şi acest lucru, îl putem lăsa să mai poarte această haină o vreme dar eu cred că mai degrabă o putem lărgi, mări şi lărgi câmpul vizibilităţii artei lui Paul Ioniţă şi să spunem că este un artist al… detaliului invizibil, detaliu ascuns cu dibăcie în manşeta… vizibilă şi văzută a tematicii artistice pe care Paul Ioniţă încă o caută cu asiduitate şi hărnicie.

Paul_IoniţăPaul Ioniţă îşi foloseşte lucrarea artistică pentru a spune, a descrie uneori decât pentru a desena sau a picta, este o metodă a lui pe care o stăpâneşte destul de bine, pe care este destul de sigur de cele mai multe ori. Unul dintre marile lui merite este tocmai acela că nu rămâne ancorat defel în… detaliu sau între parantezele lui ci, obiectiv şi cu seninătate se aruncă brav şi cu avânt în dezvoltarea şi amplificarea cu dezinvoltură şi deloc abruptă a picturii pe care o propune.

Paul Ioniţă este un artist luxuriant, de fapt este un pictor al luxuriantului, al… junglei tematice şi coloristice, este un pictor care foloseşte curajos culorile toate derivatele lor, fiecare lucrare a lui spunând, propunând o poveste lungă, frazarea cromatică fiind savuroasă cu o epică întotdeauna generoasă. Se poate vedea în pictura lui Paul Ioniţă nonşalanţa, un atribut al libertăţii pe care artistul şi-o ia atunci când se află în faţa pânzei albe. Paul Ioniţă îşi implică firea de om iubitor al libertăţii de manifestare şi de gândire şi în lucrările artistice, fapt ce se vede privindu-i lucrările.

Paul Ioniţă este un artist care se propune picturii, care se lasă înghiţit şi mestecat de plăcerea de a picta, de a-şi transmite, transpune trăirile şi reveriile în lucrările sale. Paul Ioniţă, te provoacă să-i asculţi aproape fiecare tuşă de culoare, fiecare contorsiune a modelului, dând o temă melomană aproape fiecărui detaliu din lucrările lui.

Paul Ioniţă foloseşte rezonanţa în care intră… detaliile lucrărilor lui pentru a le pune pe toate într-un fel de acord, de a le aduce la unison şi a le face să se disperseze graţios şi intens în privirea, mintea şi sufletul privitorului. Cu siguranţă, atunci când lucrează, Paul Ioniţă se ferecă discret, devine invizibil pentru cei din proximitatea lui, dizolvându-se în starea ce l-a făcut, ce l-a pus în faţa confruntării cu încăperile ce alcătuiesc interiorul scânteietor şi labirintic al firii sale. Desigur asta nu îl ermetizează pe artist ci, mai mult şi mai repede îl aduce în ipostaza, în starea de eliberare, (des)facere şi desfăşurare a rezultatului artistic.

Paul Ioniţă îşi… toarnă fantasmele în forme clare, îndelung prelucrate ludic şi logic în acelaşi timp. Starea de lucru artistic rămâne trează în permanenţă la Paul Ioniţă, devine de multe ori concentrică şi eruptivă lăsând dâre şi tuşe vulcanice pe alocuri. Stările şi trăirile lui Paul Ioniţă nu sunt reverenţe, plecăciuni ci numai şi numai decantări interioare, nevizibile, aduse la suprafaţă cu ambiţie şi hărnicie de fântânar, de scormonitor al adâncului cel mai adânc. Paul Ioniţă nu are cum să rămână, să încremenească, în ipostaza de artist al detaliului. Lucrările sale te îndeamnă la un fel de.. răsfoire, de trecere de la un detaliu la altul, până când realizezi că întregul te-a adus în starea de rătăcire, de închidere într-o lume fantastică, luxuriantă, plină de lumină şi de bucurie.

Paul Ioniţă acoperă cu o mână şi descoperă, arată cu două sau… mai multe. Lucrările lui nu te hărţuiesc dar nici nu te lasă în stare de linişte. Te cuceresc treptat cu paşi mărunţi şi siguri. Paul Ioniţă este un artist de drum lung, un artist care preferă să îşi digere privitorul mult timp şi cu discreţie. Liniştea propusă şi indusă de lucrările lui Paul Ioniţă nu este aceea dinaintea furtunii, este chiar liniştea, liniştea pe care ţi-o dă siguranţa lucrului temeinic şi bine făcut, este liniştea detaliului devorat microscopic de nevăzutul întreg.