Gabriel ENACHE – Biografii contemporane – Atena Gabriela STOCHIȚĂ…

C:\Users\Ionut\Downloads\gabriel enache.jpgAtena Gabriela Stochiță – Puterea iubirii de cuvinte

Atena Gabriela Stochiță este scriitorul care are harul prezenței, este tipul de scriitor care are acel simț ce întregește existența și toate trăirile care încap în ea, cu toate dedesubturile ei, vizibile sau nu. Scrie bucurându-se de acest fapt și dându-i totodată acestei îndeletniciri un fel de aură a gingășiei și a sensibilității, care o întregește ca scriitor. Starea de scris îi alimentează des și cu putere rezervele de energie, făcând ca rezultatele acestei încărcări repetate să se vadă firesc în toate cuvintele care se adună și formează cărțile ei. Viața pentru Atena Gabriela Stochiță este o compunere permanentă de vieți alăturate ei și bine văzute, este ceea ce îi hrănește fiecare zi și fiecare gest creativ.

Atena Gabriela Stochiță simte nevoia firească să trăiască intens în fiecare pliu al zilelor ei și are, în același timp, puterea să aducă la lumină, prin scris, toate acestea, amplificate de puterea singurătății, a ieșirii din timp, pe care ți le dau scrisul. Nimic din ceea ce scrie Atena Gabriela Stochiță nu răbufnește, nu face zgomot, nu este strident, totul este scris/așezat cu grijă în text, urmând să îi cizeleze pe mai departe profunzimea.

Atena Gabriela Stochiță își trăiește și își locuiește scrisul, își acoperă viața cu vălul tăcut al decorurilor prin care își plimbă pașii și simțurile, se retrage în cochilia cu ecou controlat a poeziei și își duce stările spre strigătul singular și personificat, strigăt care îi oferă protecția perfectă și calea spre depășirea stării de viu. Toate acestea o compun și o descompun în același timp, o fragmentează și o fărâmițează, lăsându-i de fiecare dată bucuria (re)adunării și a (re)așezării care urmează firesc.

C:\Users\Ionut\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\atena gabriela stochi+¢-â.jpg Nopțile, zilele îi compun viața, lumea îi încurcă viața, oamenii compun corul cu sunete disturbatoare sau (a)ritmice, corul care îi lasă acces la sunetele înalte care îi duc poezia într-un interior luminos, într-un spațiu al culorilor descompuse în fracții de gânduri, întregite de cuvinte cuminți sau învolburate, de cuvinte pe care cumințenia lor le salvează, ducându-le în textele pe care Atena Gabriela Stochiță le construiește tenace.

Atena Gabriela Stochiță este un autor care nu își șterge urmele și care nu are o traiectorie, o cale, bine desenate, este un scriitor care bântuie la granițele hazardului creator și dătător de fiori metafizici și meta-fizici totodată, de fiori care premerg catharsisul devorator. Drumurile creatoare alese de Atena Gabriela Stochiță au uneori claritate, alteori aleg starea romantică a clarobscurului sau coboară în micile prăpăstii ascunzătoare ale melancoliei, dar de fiecare dată, la fiecare capăt al călătoriei, apare treapta, care îi asigură ridicarea, înălțarea ce îi facilitează buna vizibilitate a trăirii, a trăirii intense, în lumină.

Fiecare întoarcere în fiecare încăpere a sufletului său este pentru Atena Gabriela Stochiță o privire înapoi care îi solicită creator scrisul, care îi asigură înaintarea prin toate stările neclare, pâcloase uneori, în care te (a)duc scrisul și condiția lui. Fiecare privire înapoi este o întoarcere în lumile pe care nu le-a observat în momentul trecerii prin/pe lângă ele, acest lucru creând stări extatice și statice, ca o mandală la prima privire, făcând mai apoi ca fiecare imagine adusă de acolo spre aici să prindă viață, să se lumineze, să trăiască și să strige, să existe odată cu autorul lor.

Atena Gabriela Stochiță scrie o literatură muzicală, face un fel de aranjament de sunete care îi completează firesc și plăcut decorul poemelor/prozelor pe care le scrie și dând astfel, fiecărui text un corp complet, un corp ce își arată cu plăcere nemăsurată frumusețea care îl ține captiv și care îl eliberează în același timp.

Atena Gabriela Stochiță și-a lăsat viața în urmă și și-a adoptat literatura, pe care o scrie devenind prizoniere una alteia, acest lucru, aceste fapte conducând la o completare care nu mai concepe desprindere, rupere, ducând firesc spre un mod de viață visat și dorit și făcând ca de fiecare dată, la fiecare lectură, să observăm, să vedem că mereu și mereu acesta a fost un alt început

GABRIEL  ENACHE  este licențiat al Facultății de Litere, Universitatea București, are un master în antropologie, e jurnalist cultural, poet, prozator și eseist…