Gabriel ENACHE – Despre granițe și erudiție în literatură

Andrei Cornea, Uimitoarea istorie a lui Șabbatai Mesia, Editura Humanitas, 2015 C:\Users\Ionut\Downloads\20160131_134929.jpg

Literatura de astăzi, literatura care se scrie acum, nu mai acordă o mare importanță granițelor, limitelor care pot face vizibilă trăirea ei. Foarte puțini scriitori contemporani se abțin de la experiment, de la metodele care, mai mult sau mai puțin, le înfundă într-un fel scriitura, (con)ducând-o în locuri de unde se iese greu, chiar foarte greu și unde apropierea de ea este îngreunată. Autorii care, totuși, aleg să scrie literatură firesc, așa cum firești sunt poveștile care îi dau viață, acești autori, devin savuroși, sunt repede degustați și apreciați de cititorii avizi și dornici de poveste și de ramificațiile ei.

Andrei Cornea a luat un fragment de istorie și l-a personalizat savant și cu talent, a cuprins o poveste și a făcut în așa fel ca toate elementele lor să se transforme în, să devină literatură, literatură de calitate, sobră. Prezența firească a poveștii care compune acest roman(istoric) își trăiește fiecare cuvânt ziditor cu ajutorul nu doar a personajelor ci și cu binevenita și binevoitoarea de multe ori prezență a Autorului, Autor care, în această carte, este încărcat de și cu importanța pe care de obicei numai și numai un… Autor și-o poate lua.

„Uimitoarea istorie a lui Șabbatai Mesia” este o carte savantă, sobră, lucidă și clară, este construită pe istorii despre istorii, pe istorii aduse la cunoștința cititorului în trepte, în pași sacadați, fiecare dintre ele fiind disecată și explicată la rândul ei amănunțit de fiecare dată. Nimic din ceea ce este cuprins aici nu rămâne neexplicat.

Nu-i nici un secret, zice Autorul…

De aceea, lectura acestei cărți este una inițiatică într-un fel, este una a introducerii, care își cucerește cititorul pagină după pagină, este scrisă și alcătuită în așa fel încât toate detaliile să completeze cu grație întregul și să ducă mai departe, să amplifice curiozitatea celui care citește și trăiește în această lume, lume construită de Andrei Cornea.

… cine știe dacă, peste un număr de ani, va mai exista cineva dintre noi care să țină în viață povestea, în felul în care ți-o voi spune eu?…

Istoria Cărții, istoria Lumii, construită și gândită de Creatorul ei, de trăitorii celor povestite și descrise aici, duc cititorul într-o călătorie continuă, prin toate cotloanele culturale, prin toate locurile, mai puțin cunoscute ale Cunoașterii, fapt arătat cu măiestrie didactică și cu ușurință savantă în paginile acestui roman.

„Uimitoarea istorie a lui Șabbatai Mesia” este construită ca o partitură muzicală, cu note care se fac auzite doar pentru unele instrumente, cu note care se lasă doar văzute sau cu unele pauze (de respirație!) care ajută pasul următor, acel pas care trebuie făcut cu grijă, într-un peisaj desigur îngrijit.

… Căci nu-i contrapunctul unul dintre principalele procedee muzicale din epoca barocă? Și nu-i clarobscurul unul dintre principalele mijloace în pictura timpului?…

Andrei Cornea reușește să lumineze multe locuri aflate într-un fel de… penumbră, într-o lumină difuză, lumină care încurcă uneori privirea și face acest lucru cu o detașare cel puțin la fel de uimitoare, așa cum este istoria fermecătorului și mult încercatului Șabbatai Mesia. Nu trebuie să faci eforturi mari ca să înțelegi și ca să continui lectura mult mai înțelept și mult mai (i)luminat. De fiecare dată lucrurile se arată așa cum sunt de fapt, și nu cum ar vrea unii să fie interpretate.

… Dar el se întorcea întotdeauna și apoi, un timp, se purta ca oricare altul…

Facerea și continuarea ei, aducerea Creației în prezent prin toate etapele Vieții și ale Istoriei, cu toți cei care au făcut posibile toate aceste întâmplări trăite și povestite, toate acestea fac din „Uimitoarea istorie a lui Șabbatai Mesia un fel de repertoar al istoriei culturale și ideologice a omenirii, a acelei umanități care s-a apropiat și a încercat să înțeleagă și să trăiască Credința, Cultura sau Arta. Toate acestea compun și construiesc lumea acestui roman, îi așază carne pe scheletul textual și îl fac bun, îl fac să fie consistent, să își ia forme plăcute, forme care completează grațios lectura cărții.

Andrei Cornea face(scrie) în așa fel încât Istoria să își arate toate fețele, toate ororile care îi amplifică și îi arată cruzimea, cruzimile, faptele care au făcut-o greu de digerat, de îndurat, de văzut cu adevărat cum a fost, cum s-a întâmplat. Toate relele istoriei sunt aduse la cunoștința noastră în această carte și toate sunt relatate firesc și comentate cu naturalețe, cu o naturalețe completată de o tristețe fără sfârșit, fără capăt. „Uimitoarea istorie a lui Șabbatai Mesia” este o carte care nu face decât să arate, cu ajutorul poveștii, cât și cum s-a întâmplat și cât și cum a rămas. Nu se oprește și nu pune punct ci lasă loc de completare și de aducere la zi a fiecărui eveniment povestit, trăit, relatat aici.

… – Care nu suntem istorici, ci…

… – Doar povestitori…..

„Uimitoare istorie a lui Șabbatai Mesia” este o poveste amplificată, o istorie care își ramifică întâmplările către toate posibilitățile de a fi văzute, încurajând în același timp călătoria celui care o citește, în toate domeniile care îi (contra)punctează textul, corpul care o alcătuiește și care o ajută să plonjeze în literatură. Andrei Cornea ne duce cu ajutorul poveștii în locuri cu care vrem/nu vrem trebuie să facem cunoștință cu imaginea lor, să le vedem cu ochii deschiși cu adevărat și să gândim totodată la posibilitățile ca cele trăite să fie spuse și nerepetate și cele bune care se pot întâmpla mai departe să fie amplificate și să devină firești.

… Viitorul este mereu în ceață, prezentul îl trăim nemijlocit: nimic de făcut aici…

Andrei Cornea a scris o carte a căutării, a încercării permanente de a ne regăsi, de a ne vedea în oglinda în care istoria ne lasă să ne vedem faptele trecute ce ne-au locuit și să încercăm să construim vremuri și fapte pentru ca cei care vin să le poată vedea cu bucuria împlinirii și trăirii lor. Pentru ca toate acestea să poată fi vizibile și văzute, trebuie ca ele să poată fi numite, numite și arătate, să primească un nume care le poate face să își trăiască cu adevărat Viața ce li s-a dat.

… Doamne, cine știe cum mă cheamă de fapt și cine sunt de fapt?…

„Uimitoarea istorie a lui Șabbatai Mesia este o carte de învățătură, este o carte de învățare a lăsării urmelor, a învățării de a ști cum să faci aceste lucruri și când și unde. Poveștile care construiesc Povestea de aici își completează farmecul cu viață și își țin viața cu miracolul vieții trăite în Istorie, în povestea fără sfârșit a Istoriei.

Andrei Cornea este un scriitor care încearcă și reușește să aducă la lumină sensurile poveștilor care îl locuiesc, sensurile care trebuie să se lase văzute în cât mai multe lumini și în cât mai multe feluri și toate acestea cu ajutorul și în prezența Autorului îngăduitor și foarte cunoscător care își lasă prezența văzută și simțită în carte.

… – Iarăși ascunderea, camuflarea devenite mod de viață?

-Absolut…

GABRIEL  ENACHE  este licențiat al Facultății de Litere, Universitatea București, are un master în antropologie, e jurnalist cultural, poet, prozator și eseist…