Radu STATE – Cavalerii Ordinului Mihai Viteazul în Dâmbovița

Radu_StateÎn baza Reformei agrare din 1945 Ministerul Agriculturii dădea în anul 1946 un ordin prin care toţi membrii Ordinului Mihai Viteazul (cea mai înaltă distincţie acordată în armata română, începând cu anul 1916) urmau să fie împroprietăriţi cu câte 5 ha de pământ, din rezerva de 5% reţinută de stat la expropriere.

Astfel, în judeţul Dâmboviţa erau împroprietăriţi generalul Constantin Vissarion, colonelul Stan Zătreanu, în comuna Văcăreşti, colonelul Alexandru Bălăşescu, în comuna Cuparu, în comuna Conţeşti, maiorul Alexandru Dobrescu, în comuna Ghimpaţi, maiorul Vlad Teodoriu, la Potlogi, maiorul Nicolae Popescu, la Văcăreşti, locotenentul (rez) Petria Ion, în comuna Săcuieni, locotenent Titus Goran, la Ghimpaţi, sublocotenenţii Petre Niţă şi Gheorghe Mocănescu(prin urmaşi) la Potlogi, respectiv Costeşti Vale.

Un caz aparte îl reprezintă cel al lui Ion Mihalache, şi el cavaler al acestui Ordin şi care, deşi nu fusese împroprietărit, deţinea o orezărie în Dâmboviţa. În anul 1946 aici se produceau 32.500 kg de orez, profitul realizat într-o singură lună fiind de 1.615.745 lei.

Catalogat drept criminal de război, îi era confiscată această proprietate, în anul 1948.

RADU  STATE  este  doctor în istorie, consilier principal la Serviciul Județean Dâmbovița al Arhivelor Naționale  și ardelean de Târgoviște…