Radu STATE – Din dosare adunate…

Din dosare adunate; şedinţe ale PCR, în 1982

Radu_State

La plenara din mai a Comitetului Judeţean al PCR din Dâmboviţa se puneau în discuţie gravele abateri  disciplinare constatate în unităţile economice, fapt ce condusese de altfel, la apariţia Decretului 400. Constatarea principală era că toate abaterile respective fuseseră posibile datorită lipsei de educaţie politică şi profesionalism, superficialităţii, lipsei spiritului critic al membrilor de partid, al oamenilor muncii, în general.

Era imposibil a trece cu vederea, de pildă,  atitudinea vădit duşmănoasă, a unor „elemente”   care-şi permiteau să învoiască nejustificat subalterni, să consume băuturi alcoolice în vestiare, să-şi bruscheze violent colegii. Era vorba de colectivul de muncă de la staţia CFR Târgovişte Sud, unde se semnalaseră, de asemenea, nereguli grave în privinţa prestaţiei de la biroul de informaţii: comportament necuviincios faţă de călători, pierderi de colete, lipsa de la locul de muncă, deşi erau foarte multe bagaje ale călătorilor. Miliţia TF raporta de asemenea neîntreţinerea corespunzătoare a instalaţiilor pe care le deserveau unii dintre lucrători, fapt ce condusese la accidente soldate cu decese.

Fapt considerat chiar mai grav era acela că unele dintre dosarele întocmite de conducere, având propuneri de sancţiuni, nu erau urmărite de factorii responsabili, astfel încât să se constate finalitatea şi mai ales „efectul educativ”. Lipsa de la adunările generale şi constituirea „bisericuţelor” erau considerate extrem de periculoase pentru partid, aşa că organizaţia de bază era obligată a lua măsuri pentru asigurarea cu materiale pentru confecţionarea… gazetelor de perete, o altă sarcină de care conducerea nu se preocupase.

Toate faptele grave trebuiau îndreptate până la 23 August 1982, mai ales ordinea, disciplina şi starea de curăţenie, care lăsa şi ea de dorit. În acest timp, organizaţia de bază de la staţia CFR Târgovişte Nord se făcea, la rândul ei vinovată de lipsă de activitate politică, de acţiuni patriotice, de competitivitate revoluţionară.

Aceste organizaţii trebuiau să se transforme în „tribune ale criticii şi autocriticii”. Tovarăși…

RADU  STATE  este  doctor în istorie, consilier principal la Serviciul Județean Dâmbovița al Arhivelor Naționale  și ardelean de Târgoviște…