Radu STATE – Februarie 1919, la Târgoviște…

Radu_State

În anul 1919, Comisia Interimară a orașului Târgoviște condusă de domnul Porojan și avându-i ca vicepreședinți, pe maiorul Poienăreanu și pe preotul Nicolae Popescu decidea în ședința din 14 februarie, în mai multe chestiuni, între care câteva ne-au atras atenția în mod deosebit.

De pildă, se respingea doamnei Korn Hauser – antreprenoarea cinematografului Lăzărescu – cererea de înlocuire a taxei de 5 lei pentru fiecare seară de reprezentație, cu o sumă minimă lunară, ca urmare a situației sale grele de „femeie văduvă și cu o casă împovărată de copii”. În același timp era revocată facilitatea acordată în acest sens, numitului Simion Marcus, pentru reprezentațiile oferite publicului în Sala de Arme din oraș. Aceleași antreprenoare i se respingea și cererea de a fi taxată mai puțin, la plata curentului electric consumat în sala Lăzărescu.

Pe de altă parte însă, se reducea la jumătate datoria pe care o avea la plata curentului electric, Atelierul de țesătorie din oraș, de această facilitate beneficiind toate școlile din Târgoviște. Totuși, un răspuns negativ îi era dat directoarei Școlii Profesionale de Fete, care solicitase scutirea de la plata curentului electric, a clădirii direcțiunii școlii, amintindu-se nevoia de bani ai comunei, pentru cheltuielile obligatorii cu materiale necesare iluminatului care se scumpise foarte mult.

Se lua hotărârea ca bisericile din oraș dotate cu iluminat public să fie scutite de plata curentului consumat în timpul serviciului divin dintre orele 9-11, din zilele de sărbători mari, deoarece veniturile acestora erau mici în acea perioadă din zi.

Aflăm de asemenea, faptul că acea Comisie aproba ca lui Dumitru Oprea Tătăranu să i se plătească suma de 1500 de lei anual, pentru un serviciu extrem de neplăcut, pentru care, de altfel, nu mai existase alt candidat: acela de a „deșerta și curăța latrinele de la localul Primăriei, al școalelor primare, al Poliției și al tuturor serviciilor dependinte de Primărie” (Brrr!!!)

Pentru o sumă de 1200 de lei anual, se aproba de asemenea, domnilor Simion Marcus și Iorgu T. Lăzărescu, concesionarea afișajului public din oraș, în condițiile în care nu se mai arătaseră alți doritori pentru acesta.

Se lua o hotărâre favorabilă și în cazul locotenentului colonel G. Georgescu, cel care revenea asupra unei cereri mai vechi a soției sale, de a fi despăgubită de Primărie cu suma de 1000 de lei, pentru o iapă dată în serviciul amintitei instituții și care murise ca urmare a răului tratament la care fusese supusă de către angajații serviciului de salubritate.

RADU  STATE  este  doctor în istorie, consilier principal la Serviciul Județean Dâmbovița al Arhivelor Naționale  și ardelean de Târgoviște…