Radu STATE – O statistică din 1947…

Radu_StateAvând drept sursă documente aflate în cadrul Fondului Primăria oraşului Târgovişte, aflăm că în acel an, locţiitorul subşefului Statului Major al Comisiei Aliate de Control, colonelul Malohovschi, îl însărcina pe locotenentul Svîrcov să adune date statistice de la Primăria din Târgovişte, probabil în vederea jafului organizat ce urma să ne secătuiască de resurse.

Din chestionarul completat de administraţia noastră aflăm, între altele date privind structura etnică a populaţiei oraşului, alcătuită din 20.497 români, 120 de evrei, 90 de greci, 30 de italieni, 26 de iugoslavi, 16 albanezi.

Între ocupaţiile acestora erau enumerate: avocaţi (120), învăţători (189), militari (200), lucrători în fabrici (2076), medici (30), farmacişti (20), preoţi (32).

Spitalul Judeţean din Târgovişte, organizat în trei secţii (chirurgie, medicală şi contagioşi) dispunea de 215 paturi şi un personal medical compus din 12 medici şi 19 surori şi infirmiere.

Târgoviştenii îşi puteau petrece timpul liber în Sala de Arme unde funcţiona Teatrul Judeţean Tudor Vladimirescu, având o capacitate de 750 de locuri sau în cele două cinematografe din oraş: Regal, cu 200 de locuri şi Gloria, cu 175 de locuri.

RADU  STATE  este  doctor în istorie, consilier principal la Serviciul Județean Dâmbovița al Arhivelor Naționale  și ardelean de Târgoviște…