Gabriel ENACHE – Playbook; Întoarcerea autorului la sine – Mircea Drăgănescu

Întoarcerea autorului la sine

Mircea Drăgănescu –  Touchscreen, Oglinda de nisip II. Editura Tracus Arte, 2015

 

playbook_70Văzut și simțit uneori ca un hirsut, ca un lup singuratic, ca un autor retras într-o cochilie protectoare care ecranează zgomotul exterior ce l-ar putea disturba, poetul Mircea Drăgănescu reușește scoată la vedere un volum prin care își arată dezinvolt trăirile neconvenționale caracterizate de frumusețe și de curajul confruntării într-o oglindă (chiar de nisip) ce îi și ne arată autorul așa cum chiar este și cum își trăiește poezia.

Văzută ca o revoltă împotriva uitării (Ștefan Ion Ghilimescu) poezia din volumul Touchscreen. Oglinda de nisip II este cu adevărat o formă a poetului de a-și aduce în fața noastră tot ceea poate rămăsese ascuns, nespus:

…oglindindu-mă în ochii mamei mare

…………………………………………

unde era atâta de bine,

cu atâtea povești alături

despre vremuri apuse…

Volumul acesta este cu siguranță și un fel de jurnal al unor trăiri unice, irepetabile, al descrierii și… imprimării definitive a unor imagini puternice și seducătoare foarte descriptive și foarte bine tușate:

o potecă pe lângă calea ferată

și o nedumerire în legătură

cu locul unde se moare…

Poetul Mircea Drăgănescu își caută cu asiduitate bucățile… sparte care îi pot (re)compune traseul parcurs, fragmentele de viață uitată cu care este acum (și aici) confruntat și care i se impune să fie recompusă. Uneori reușește, alteori nu și toate aceste frământări și experiențe ne sun redate firesc cu armele poeziei pe care autorul le are la îndemână:

… un semn de întrebare mai răsare

din când în când între oglinzi întoarse

firav revolta mai tresare

vrând să-nverzească a tâmplei mele oase…

Autorul refuză uitarea, ascunderea trăirilor, a experiențelor trecute și prezente făcând în așa fel ca de fiecare dată toate să îl forțeze să se completeze, să își impună starea de trezie și de locuitor conștient al fiecăreia dintre ele.

Mircea Drăgănescu ne arată, perindă prin fața ochilor noștri o oglindă… întreagă, mată, pe care el însuși o sparge în sute de cioburi fiecare dintre ele arătându-și imaginea care îl compune și care de fapt l-a descompus. Un întreg multiplicat și puternic îmbogățit artistic cu viață, cu spațiile ei ce trebuie umplute, scrise, descrise:

La început au defrișat munții

apoi au tăiat pădurile de la marginea orașului

………………………………………………….

acum au început să taie copacii din centrul orașului

salcia plângătoare din fața blocului

și teii ce ridicau orașul în aer

cu parfumul suav…

soția mea lăcrimează

în fața trupului amputat al orașului…

Touchscreen. Oglinda de nisip II este un volum al întoarcerii, al… eternei și fără sfârșit întoarceri, al refacerii unui traseu pe urmele lăsate intenționat de autor, este un volum al completării creatoare al fiecărei cute sau pliu rămas în viața autorului său. Mircea Drăgănescu își ascute până la perfecțiune toate simțurile pentru a nu-i scăpa nimic, pentru a-și ține trăirile la cote înalte, sus, foarte sus, acolo unde (se) poate contempla și vedea ca un fel de întreg, ca ceva desăvârșit.

Mircea Drăgănescu își scrie poezia la… pas, într-un mod care te face să o simți, să o … atingi de fiecare dată când te apropii de un cuvânt care o compune, de un vers, de un poem. Poezia din Touchscreen. Oglinda de nisip II este o poezie care se revarsă dinspre autor spre cititor ca un șuvoi zgomotos, fremătător de trăiri și imagini care te (cu)prind și te iau cu ele în această mirabilă călătorie. Poezia din acest volum nu te lasă să îți tragi răsuflarea decât pentru a putea să cuprinzi din nou în întregime încărcătura sa umană și metafizică:

…crucificați în răsărit

ecou etern al celor pieritoare

al celui veșnic osândit la dragoste și cugetare

treceam pe drumul dilatat în cercuri infinite

concentrice figuri de plumb

treptat

treptat

topite…

Touchscreen. Oglinda de nisip II este și un volum al iubirii, al îndrăgostirii și trăirii acestui sentiment de către autor cu toată ființa sa aducând de fiecare dată în atenția noastră mici bijuterii scriptural imagistice.

Mircea Drăgănescu și-a completat bibliografia și biografia poetică așa cum ne-a obișnuit, cu o carte ce conține poezie ce are dimensiuni de… eveniment, unde viața cu amintirile ce o compun, posibilul și imposibilul precum și cu viziunea poetului asupra celor ce îl înconjoară și îl fac să trăiască și să își desăvârșească existența.

GABRIEL  ENACHE  este licențiat al Facultății de Litere, Universitatea București, are un master în antropologie, e jurnalist cultural, poet, prozator și eseist…