Arhive etichete: Ioan N. Radu

IOAN N. RADU – Oamenii de ieri și de azi ai Dâmboviței

 

GENERAL DE DIVIZIE GHEORGHE POTOPEANU

Ioan N. RaduGeneralul de divizie Gheorghe Potopeanu este un alt fiu de seamă al oraşului Târgovişte, pe care nu-l regăsim, aşa cum se întâmplă și cu alte zeci de personalităţi din diferite domenii ale vieţii sociale, în paginile Enciclopediei Municipiului Târgovişte, dar sperăm să apară în cea de-a doua ediţie a acestei importante şi necesare lucrări. A avut o activitate profesională şi socio–politică deosebită, a cunoscut satisfacţiile şi insatisfacţiile acestora, pe care le-a trăit cu demnitate în viaţa sa. Continuă să citești

Ioan N. RADU – Oamenii de ieri și de azi ai Dâmboviței

MAREŞALUL CONSTANTIN PREZAN

Ioan N. RaduÎn istoria armatei poporului român sunt consemnate șapte personalităţi ce deţin cel mai înalt grad onorific în ierarhia militară, cel de Mareşal. Primul a fost Regele Carol I, care a primit cu ocazia aniversării a 70 ani, pe 7 aprilie 1909 gradul de feldmareşal din partea prinţului moştenitor Wilhelm al Germaniei şi pe 9 decembrie 1912 a primit din partea Marelui Duce Nicolae Mihailovici, bastonul de mareşal al Continuă să citești

Ioan N. RADU – Oamenii de ieri și de azi ai Dâmboviței

 

NAPOLEON NICOLAE ANTONESCU

Ioan N. RaduOrașul Moreni, a fost şi este unul dintre reperele importante ale istoriei petrolului românesc. Sonda de foraj sau de extracţie a petrolului a fost simbolul localităţii pentru mai bine de un secol. În timp, oraşul s-a dezvoltat, a devenit un important centru al industriei extractive a petrolului, al industriei constructoare de maşini şi, ca o consecinţă, în conformitate cu prevederile legiilor din ţara noastă, localitatea Moreni a fost ridicată la rangul de municipiu, pe 19 iunie 2003. Continuă să citești

IOAN N. RADU – OAMENII DE IERI ȘI DE AZI AI DÂMBOVIȚEI

 

MALTEZEANU I. GRIGORE

Ioan N. RaduFiecare localitate rurală sau urbană din judeţul nostru, ca formă complexă de aşezare umană, cu mai multe sau mai puţine dotări edilitare şi funcţii politice, administrative, culturale, industriale, etc., cu un anumit grad de dezvoltare, ca o colectivitate formată din grupuri sociale diferite, se făleşte cu ce are mai deosebit, meritoriu şi impresionant. Din multitudinea de posibilităţi am ales Pucioasa, pentru a evidenţia oamenii de ieri ai acestei localităţi, care, cu aptitudini şi însuşiri deosebite, au dus mai departe prestigiul oraşului. Continuă să citești

Ioan N. RADU – Oamenii de ieri și de azi ai Târgoviștei – Virgil STANCIU

 

Virgil StanciuCu mare satisfacţie vă prezint în prim-planul rubricii Oamenii de ieri și de azi ai Târgoviştei pe prof. univ. dr. ing., DHC al Universităţii din Oradea, Virgil Stanciu, care a depus o intensă activitate didactică şi de cercetare ştiinţifică in domeniul ştiinţelor inginereşti și cel de inginerie aerospaţială, având ca subdomenii de competenţă, sistemele de propulsie aeronautice, aerospaţiale şi cosmice, turbomaşini subsonice şi supersonice, design aeronautic. Este creatorul a numeroase inovaţii şi invenţii tehnice în domeniu, devenind cunoscut în ţară şi în străinătate. Continuă să citești

IOAN N. RADU – Oamenii de azi ai Târgoviştei: Adrian Constantin ATANASIU

 

Adrian Constantin AtanasiuS-a născut la Târgovişte, pe 21 Decembrie 1946, bunicul spre mamă, Gheorghe M. Ionescu, a fost învăţător şi revizor şcolar al judeţului Dîmboviţa în anii ’30, iar sora sa, Emanuela Crăciun, a fost profesoară de muzică în Târgovişte. Este căsătorit şi are 3 copii şi 6 nepoţi. Legat de oraşul natal, în 1995, ca membru al boardului „Computere pentru licee” din cadrul „Fundaţiei SOROS pentru o societate deschisă” a dotat primele laboratoare de informatică ale liceelor Ienăchiţă Văcărescu şi Constantin Carabella din Târgovişte. După ciclul primar de Continuă să citești

Ioan N. RADU – Oameni de azi ai Dâmboviţei – Constantin NĂSTĂSESCU

 

Constantin NăstăsescuAcum doi ani, unul dintre oamenii de azi ai meleagurilor dâmboviţene a împlinit vârsta de 70 de ani. Este o personalitate de seamă a localităţii Diaconeşti – Pucioasa, care atras de matematică, datorită studiului intens, făcut cu multă pasiune, ambiţie şi nu în ultimul rând cu perseverenţă, a reușit să devină Membru Corespondent al Academiei Române în domeniul matematicii. Este autorul manualelor de algebră utilizate între anii 1980 şi 1990, în învăţământul preuniversitar şi a cunoscutelor „Exerciţii şi probleme de algebră“, o culegere de matematică folosită, vreme de două decenii, în toate şcolile Continuă să citești

COSMOSUL DIN NOI – Ioan N. RADU : Oamenii de ieri ai Târgoviştei. ALEXANDRU H. ORĂSCU

Ioan N. RaduDomnul profesor IOAN N. RADU e singurul campion mondial din istoria Târgoviștei, un pasionat cercetător în domeniul astronauticii, autorul unui număr impresionant de lucrări în domeniu și un spirit mereu tânăr…

Am arătat într-o prezentare anterioară că Primăria Municipiului Târgovişte a lansat o mult aşteptată „Enciclopedie a oraşului Târgovişte”, lucrare de proporţii mari, care tratează sistematic despre oameni şi instituţii din toate domeniile de activitate desfăşurate de a lungul secolelor la Târgovişte şi care se constituie într-un tablou sintetic al cunoaşterii evoluţiei acestui oraş. În urma analizelor titlurilor şi a unor conţinuturi de articole, s-a constatat că monografia se axează mai puţin pe realizările naţionale sau internaţionale ale concitadinilor noştri din diferitele domenii ale ştiinţei şi tehnicii. Continuă să citești

Ioan N. RADU – Despre Corneliu Brebente

Motto:   „Pentru mine poezia este o prelungire a geometriei, aşa că, rămânând poet, n-am părăsit niciodată domeniul divin al geometriei”.

Ion Barbu

 

Ioan N. RaduRubrica Oameni de ieri şi de azi destinată personalităţilor dâmboviţene îi este dedicată în acest articol unui reprezentant ilustru al judeţului nostru, care şi-a consacrat întreaga viaţă cercetării în domeniul îmbunătăţirii performanţelor aeronavelor şi, care, prin activitatea complementară, a „practicat” catrenul de formă fixă, ce are un conţinut satiric şi se termină printr-o poantă. În căutările mele, la nivel local sau judeţean, privind activitatea desfăşurată de Corneliu Brebente, persoană marcantă care a reuşit să Continuă să citești

Ioan N. RADU – Oameni de ieri şi de azi ai Târgoviştei

 

2015 – UN SECOL DE LA NAŞTEREA LUI VASILE FLORESCU

La rugămintea unui vecin, cu rude apropiate în satul Manga, am căutat în nomenclatorul de străzi al oraşului Târgovişte şi am găsit, spre mândria partenerului meu, înserat numele lui Vasile Florescu, dar spre amărăciunea celui interesat, nu l-am găsit în lucrarea Enciclopedia oraşului Târgovişte. Supărat, m-a întrebat: de ce nu este prezentat? Mă întreb şi eu: de ce? Se ştie că Vasile Florescu, a fost un mare estetician, istoric al culturii, filolog, filosof şi critic literar român, ce a rămas în bibliografia mondială cu cartea sa Retorica şi neoretorica, având momente importante de viață petrecute în Târgovişte. Continuă să citești